Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utvecklingsmedel - kultur

Kulturföretag, organisationer, föreningar och kommuner kan söka utvecklingsmedel för projekt som på olika sätt kan bidra till att utveckla kulturlivet i Örebro län.

Vad går det att söka för?

Utvecklingsprojektet ska bidra till en kulturutveckling i ett långsiktigt perspektiv och vara länsövergripande. Antingen ska utvecklingen bedömas ha ett regionalt mervärde eller så ska projektet genomföras i flera kommuner, geografiskt sett.

Det är viktigt att satsningen som du söker stöd för har flera finansiärer.

Aktörer som får stöd via samverkansmodellen kan inte söka detta stöd.

Mer information hittar du i riktlinjerna

I riktlinjerna framgår bland annat prioriteringar för Utvecklingsmedel kultur utifrån aktuell kulturplan.

När kan du söka?

Du kan ansöka om Utvecklingsmedel kultur från 1 september till 31 oktober.

Utvecklingsprojekt kan under ett uppbyggnadsskede få stöd maximalt tre gånger. Då ska du skicka in ansökan för ett år i taget.

Redovisning av projektet

Senast en månad efter avslutat projekt redovisar du projektet genom att svara på ett webbformulär.

Kontakter

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Stöd och handläggning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2022