Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utvecklingsmedel social innovation

Arbetar din organisation med projekt som ger samhällsnytta? Nu kan ni söka stöd för innovativt utvecklingsarbete som bidrar till hållbar utveckling. Använd stödet för att utveckla eller förverkliga nya idéer och nyskapande projekt där målet är långsiktiga och hållbara effekter för människor och samhälle. Projektet ska vara nytt lokalt, men kan ha förebilder på andra platser. Stödet är pausat under 2024.

Vem kan söka?

Civilsamhällsorganisationer, föreningar och/eller studieförbund i Örebro län kan söka stöd.

Stödets storlek

Civilsamhällsorganisationer kan normalt ansöka om mellan 20 000 och 50 000 kronor.

Region Örebro län har ett medfinansieringskrav, vilket innebär att sökande själv behöver gå in i projektet med minst lika mycket antingen i kontanta medel i eller arbetad tid. Arbetstid, betald eller ideell kan användas som medfinansiering. En timme (betald eller ideell) värderas till 330 kronor.

Vilka projekt går det att söka för?

För att beviljas stöd ska de grundläggande kraven uppfyllas, några av dessa är att projektet ska

 • bedömas ha samhällsnytta
 • vara nyskapande och ha som mål att ge långsiktiga och hållbara effekter
 • vara nytt lokalt, men kan ha förebilder på andra platser
 • vara förankrat hos eventuella samarbetspartners

Läs mer i riktlinjerna.

När kan vi söka?

Det går bra att söka under hela året, men i juli och december är det uppehåll.

Handläggare från Region Örebro län och representanter för Coompanion Mälardalen och Stiftelsen Activa bedömer alla ansökningar. Du kommer att bli inbjuden till ett möte om din ansökan.

Grundläggande krav och uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna. Där framgår ramar för stödet, grundläggande krav och hur uppföljning görs. Läs dessa innan du skickar in ansökan.

Beviljade stöd

Se en film med presentationer av beviljade projekt 2021 som avslutades 2022.

Under 2021 beviljades nio organisationer stöd om 50 000 kronor vardera:

 • Awesome People för projektet Get Involved Rural
  Hållbar utveckling för unga på landsbygden i norra Örebro län, meningsfull fritid som stärker ungas psykiska hälsa och behov av en attraktiv landsbygd där unga kan delta i lösningar på utmaningar.
 • FPS Steget för projektet Förstudie för kartläggning
  Kartläggning kring möjligheterna till ett socialt företag som vänder sig till andra sociala företag och där personer med funktionsnedsättning är med i hela processen vilket motverkar diskriminering och stigmatisering av funktionsnedsättning.
 • Kooperativa Kultur- och Fritidsföreningen Trädet för projektet Arbetsintegrerad social verksamhet
  Förarbete inför en ansökan om en social investering till Örebro kommun. Få fler i arbete och rusta deltagare för arbetslivet genom socialt företagande. Återbruk, delningsekonomi och ett leksaksbibliotek.
 • Medborgarskolan för projektet Upptäckarna på Medborgarskolan – pojkar 6-9 år
  Öka pojkars delaktighet och upptäckarglädje i olika fritidsaktiviteter. Utforskande koncept med bredd, normkritisk ansats och socioekonomiskt perspektiv, Riktas till skolor och fritidsgårdar i Örebro där andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll är högre.
 • Villingen ekonomisk förening för projektet Förädlingsköket
  Lokala råvaror, liksom varor som annars skulle ha kastas. Handledning av utrikesfödda kvinnor som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Helhetsgrepp med odling, förädling, integration och samarbeten sociala företag emellan.
 • Örebro Skateboard för projektet Skateboard i Örebro län
  Hur mobilisering och organisering kan skapas i ett sammanhang där det inte finns etablerade strukturer och tradition av organisering. Balans mellan tradition av spontanidrott i det offentliga rummet, kreativitet och organisering.
 • Örebro Stadsmission för projektet Förstudie Familjekedjan i norra länet
  Förutsättningar för insatser för att möta basbehov hos ekonomiskt utsatta familjer och skapa mötesplatser. Lokala partnerskap och konkreta insatser som motverkar barnfattigdom. Koppla ihop professionellt socialt arbete med ideella krafter, lärande och samverkan.
 • ÖSK Fotboll för projektet Främjande av psykisk hälsa i ÖSK Fotboll
  Arbete för psykisk hälsa inom idrotten genom främjande och förebyggande insatser samt beredskap vid tecken på psykisk ohälsa. RF-Sisu är samarbetspartner och kommer efter utvärdering att bidra till att sprida arbetssättet till övrig föreningsidrott i länet.
 • ÖSK Ungdom för projektet Social hållbarhet
  Ge ungdomar stöd och nå nya medlemmar med aktiviteter utanför själva idrotten. Faktiska behov utreds tillsammans med ungdomar och föräldrar. Sociala insatser som ger samhällsnytta, exempelvis integration, psykisk ohälsa, barnfetma.

Kontakter

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 januari 2024