Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vilt- och naturvårdsbidrag

Du som är verksam inom en ideell förening har möjlighet att söka medel till konkreta naturvårdsprojekt.

Syftet med bidraget är att skapa engagemang och möjlighet för ideella föreningar att praktiskt genomföra konkreta naturvårdsprojekt.

När vi bedömer din ansökan kommer vi titta extra noga på frågor som naturvårdsnytta, behov, engagemang och samarbete. Insatser som inkluderar barn och unga samt personer med särskilda behov kommer att prioriteras.

Vem kan söka? 

Ideella föreningar i Örebro län kan söka vilt- och naturvårdsbidraget.

När går det att söka? 

Ansökningar till vilt- och naturvårdsbidraget stänger 15 februari 2021. Nämnden för regional tillväxt inom Region Örebro län är enväldig jury och dess beslut i stipendieärenden kan inte överklagas.

Vad behöver finnas med i ansökan? 

För att kunna göra en bedömning ska din ansökan innehålla information om:

  • ansvarig
  • målsättning
  • bakgrund
  • genomförande
  • kostnad
  • karta/ritning
  • eventuell medfinansiering
  • kontaktpersoner

Efter projektets genomförande ska du skicka in kortfattad återrapportering.

Kontakter

Johan Karlström

Utvecklingsledare: Natur och friluftsliv

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 januari 2021