Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Boka teckenspråkstolk

Tolkcentralens arbete är att erbjuda tolkservice till personer som har dövhet, dövblindhet, vuxendövhet eller som har talsvårigheter. Du som ska boka tolk åt dig själv, åt ditt barn eller åt en närstående kan med fördel göra det genom att använda beställningsportalen. Innan du loggar in första gången behöver primäranvändaren vara registrerad. Om du i ditt yrke bokar åt annan person, eller om du inte har registrerat dig i vår beställningsportal så kan du göra din beställning via ett formulär som finns längre ner på sidan.

Tolktjänster

Du kan boka tolktjänster kopplat till behov som uppstår i vardagen, arbetslivet eller i utbildningssammanhang. Olika former av tolkningsservice som du kan beställa är: 

  • Teckenspråkstolkning
  • Skrivtolkning
  • Dövblindtolkning
  • Taltjänst
  • Webbtolkning
  • Bildtelefonitolkning

Innan du beställer en tolktjänst

När du skall beställa tolk är det viktigt att du kan lämna så mycket information som möjligt om tolkuppdraget.

Då blir det lättare för oss att passa ihop rätt tolk med rätt tolkuppdrag samt att det ger oss en möjlighet till förberedelse inför uppdraget.

Goda möjligheter till förberedelse är en viktig del för att säkerställa kvaliteten på tolkuppdraget.

Registrering

Du som är ny användare måste först registrera dig för att få tillgång till beställningsportalen. Registrerar dig gör du genom att fylla i registreringsformuläret och skicka det till: Tolkcentralen, Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro.

Du kan också lämna in registreringsformuläret hos oss på tolkcentralen.

Användarmanual - beställningsportalen

Beställningsportal för tolktjänster

Inloggning till beställningsportalen

Om du i ditt yrke bokar åt annan person kan du inte använda beställningsportalen, utan du gör din beställning via ett formulär Boka eller avboka tolk åt en primäranvändare via formulär.

Du som myndighet, arbetsgivare eller som på annat sätt har ett behov av att boka teckenspråkstolk, dövblindtolk eller skrivtolk till en eller flera primäranvändare kan göra det via formulären nedan. Du kan också kontakta tolkcentralens kundtjänst. Primäranvändare är en person som har dövhet, dövblindhet, vuxendövhet eller som har talsvårigheter.

 

Observera att ditt meddelande går över internet, vi kan inte garantera sekretess och säkerhet på nätet.

Finns inläsematerial/förberedelsematerial till tolken?

Observera att ditt meddelande går över internet, vi kan inte garantera sekretess och säkerhet på nätet.

Vid akuta situationer finns tolk att tillgå dygnet runt, årets alla dagar. Akuta tolkuppdrag utanför våra öppettider bokar du via Region Örebro läns växel. 

Telefon: 019-602 10 00

Textelefon: 019-670 25 25

Om beställningsportalen och personuppgifter

För att du ska kunna använda beställningsportalen behöver vi få in vissa uppgifter om dig. Uppgifterna vi behöver är: förnamn, efternamn och din e-postadress. Dessa personuppgifter används i de fall vi behöver kontakta dig om tjänsten.

Funktionerna i beställningsportalen kan inte tillhandahållas utan ovanstående personuppgifter. När du skickar in registreringsblanketten ger du oss ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter.

Personuppgifterna behandlas i Sverige. Du har rätt enligt GDPR att få ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, begränsningar, invändningar eller begära avidentifiering.

Beställningsportalen tillhandahålls av Region Örebro län och tolkcentralen.

Mer information:
https://www.regionorebrolan.se/sv/om-webbplatsen/hantering-av-personuppgifter/

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 april 2021