Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Covid-19

Undvik smittorisker med trepartssamtal.

Det allra bästa sättet för att undvika smittorisker vid tolkade samtal är att genomföra trepartssamtal. Då genomför du, patienten/klienten och tolken samtalet över telefon, utan att träffa varandra personligen.


Är du osäker på hur du genomför ett trepartssamtal? Se då instruktionen för trepartssamtal nedan.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 juni 2020