Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Tolk- och översättarservice är en samägd tolkförmedling för Region Örebro län och kommunerna: Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Hit vänder sig du och dina medarbetare när ni behöver boka tolk till ett möte/besök eller om din verksamhet behöver få information översatt från svenska till ett annat språk.

Ditt ansvar som chef

Rätten till tolk styrs av förvaltningslagen. När en patient/klient behöver tolk är det din verksamhet som ansvarar för att boka tolk. Du som chef bär ett ansvar att säkerställa att dina medarbetare vet om att de ska beställa tolk för patienter/klienter som inte talar svenska och var de vänder sig för att göra det.

En professionell tolk är opartisk och översätter allt som sägs. Hen finns till för patienten/klienten samt för att din verksamhet ska kunna erbjuda jämlik samhällsservice till länsinvånare som inte behärskar svenska.

Rätten till tolk styrs även av barnkonventionen. Här kan du ta del av vad både förvaltningslagen och barnkonventionen säger som påverkar rätten till tolk för både vuxna och barn. 

Frågor?

Har du eller dina medarbetare frågor rörande tolkning och översättning är ni välkomna att kontakta oss.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 december 2022

Läs mer om För dig som använder tolk