Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Den professionella tolkanvändaren

Vi har tillsammans med Tolkservicerådet tagit fram en film med allt du som tolkanvändare behöver veta inför dina tolkade möten. Allt från lagkrav till tips.

Patient, tolk och tolkanvändare i möte

Vad får du lära dig i filmen?

Filmen tar upp vad du som använder tolk behöver veta för att kunna utföra ditt jobb med hjälp av en tolk. Frågor som filmen svarar på är bland andra: 

  • Vilka lagkrav finns på dig som offentligt anställd i möten med patienter och klienter som talar svenska?
  • Vad bör du tänka på inför och under ett tolkat möte?
  • Varför är det viktigt att använda en professionell tolk och inte en anhörig eller vän till patienten/klienten?
  • Vilka yrkesetiska regler finns det som en tolk ska följa?
  • Vem är ansvarig för ett möte där tolk används?

 

För att komma till utbildningsportalen

Filmen finns tillgänglig som webbutbildning i Region Örebro läns utbildningsportal, som du kommer till via länken nedan.

När du klickar på länken får du två val. Du som jobbar inom Region Örebro län klickar på den vänstra knappen med regionens logga på. Jobbar du inom någon av länets kommuner väljer du den högra knappen och loggar in med bank-id. 

Vill du veta mer?

För dig som vill veta mer erbjuder vi kundföreläsningarna "Tala genom tolk" och "Dialogföreläsningar för jämlika möten".

Vi har även två informationsfilmer till om du är intresserad av att veta mer om tolkens och tolkförmedlingens roll och arbete. Dessa ligger också upplagda som webbutbildningar i vår utbildningsportal.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 december 2022