Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hej!

Året börjar lida mot sitt slut. Vi är i full färd med att summera 2023 samtidigt som vi blickar framåt mot 2024.

Den ekonomiska situationen i samhället har påverkat oss under året som gått och kommer fortsätta ha en stor påverkan också under nästkommande år. Vår nämnd beslutade i november om minskade kostnader för vår verksamhet med 10% för 2024 års budget. För att lyckas med detta har vi tagit fram en ekonomisk handlingsplan med vilka insatser som behöver göras. Målet är att dessa insatser inte ska påverka vår leverans eller kvalitet ut till er. Vi anlitar fortfarande kvalificerade och professionella tolkar och bemannar tolkuppdrag dygnet runt. Vi är medvetna om vikten av vårt uppdrag och hur viktig en tolk är för att ni ska kunna utföra ert jobb i kontakten med människor som inte talar svenska. Det tar vi på största allvar.

Vi vet att vi inte är ensamma utan att det är många av er som bokar tolk som också arbetar i verksamheter med en pressad ekonomi. Vi fortsätter därför att jobba för att ni ska få den bästa tolkhjälpen så tids- och kostnadseffektivt som möjligt, så att ni kan utföra era jobb utifrån de lagar och regler som finns. Längre ner i det här brevet har vi samlat några bra tips på hur du använder tolk så kostnadseffektivt som möjligt.

Behovet av tolk är något som påverkas till stor del av händelser i omvärlden och som kan komma att ändras hastigt. Det har vi sett inte minst under de senaste åren då många människor från Ukraina plötsligt behövde lämna sitt hemland och komma till bland annat Sverige och Örebro. För att vara beredda att snabbt kunna skrida till handling om ett ökat tolkbehov uppstår har vi en aktiv bevakning på vad som händer i omvärlden. En god beredskap är viktig för att vi ska kunna ge er det stöd ni behöver.

Avslutningsvis vill jag tipsa om att besöka vår kundwebb om du inte redan gjort det. Där kan du boka och avboka uppdrag, lämna återkoppling om specifika uppdrag direkt till oss på förmedlingen, se dina kollegors bokningar för enklare samordning med mera. På vår hemsida finns en steg-för-steg-guide för kundwebben som hjälper dig komma igång.

Stort tack för ett bra samarbete. God jul och gott nytt år!

Med vänlig hälsning

Robert Kaivanto, områdeschef

Robert Kaivanto 150x213.jpg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 december 2023