Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Informationsmaterial på flera språk

Socialstyrelsens foldern "Att samtala genom tolk" innehåller en kort introduktion till tolkens funktion i ett tolkat samtal. Den ger även en översiktlig vägledning om vad du som använder tolk behöver vara uppmärksam på. Foldern vänder sig både till dig som använder tolk i arbetet samt samt till klienter och patienter som deltar i tolkade samtal. Den finns på svenska samt översatt till ett flertal andra språk.

Här hittar du Socialstyrelsens folder

Vill du veta mer om att tala genom tolk så erbjuder vi på förmedlingen en kostnadsfri föreläsning om just detta. Mer om föreläsningen och hur du bokar den till din arbetsplats kan du läsa här. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juli 2023