Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

2017 startade vi ett föreläsningsprojekt som vi kallar Kulturkommunikatörer. Dessa föreläsningar har nu lett till att vi, tillsammans med Linnéuniversitetet och Borlänge kommuns tolkförmedling, genomför ett EU-finansierat forskningsprojekt. 

Vi har fått bidrag från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) för att genomföra projektet kulturdialog genom tolk under perioden 2020-2022. Projektet består av föreläsningar om kulturskillnader, kulturella krockar och hur dessa kan överbryggas, för bättre integration i samhället. Dessa föreläsningar hålls dels för SFI-klasser och dels för personal inom Region Örebro län och våra medlemskommuner. Motsvarande föreläsningar hålls även i Borlänge av Borlänge kommuns tolkfömedling.

De som tar del av dessa föreläsningar deltar även i Linnéuniversitetets följeforskning. Resultatet av projektet är tänkt att mynna ut i att en formell kursplan för fortbildning av tolkar till kulturkommunikatörer tas fram samt ett metodstöd för fortsatta föreläsningar och en vetenskaplig utvärdering.

 

Asyl-, migrations- och integrationsfonden

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 juli 2020