Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Om oss

På Tolk- och översättarservice arbetar vi för att underlätta kommunikationen mellan myndigheter och personer som inte talar svenska. Till vår hjälp har vi cirka 400 tolkar och översättare som tillsammans behärskar omkring 120 språk och dialekter.

Tolk- och översättarservice ingår i förvaltningen Företagshälsa och tolkförmedling som leds av en gemensam politisk nämnd för Region Örebro län och åtta av länets kommuner. Förvaltningen består av två verksamheter, Tolk- och översättarservice och Regionhälsan, som bidrar till att underlätta kommunikation där gemensamt språk saknas samt skapa förutsättningar för ett gott arbetsmiljöarbete.

Vi erbjuder våra resurser till nämndens medlemmar vilka är Region Örebro län samt kommunerna: 

 • Hallsberg 
 • Kumla
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Ljusnarsberg
 • Nora
 • Örebro

I mån av tid erbjuder vi även våra tjänster till privata aktörer. 

Tolk- och översättarservice har ett ägarråd med representanter från samtliga delägare.

Ägarrådets syfte är att:

 • vara rådgivande till förvaltnings- och områdeschef i frågor som rör Tolk- och översättarservice verksamhet
 • ha kunskap inom området samt mandat och kompetens att agera som rådgivare
 • ge råd utifrån att den egna organisationen samäger en tolkförmedling som förvaltas av Region Örebro län
 • vara en kontaktyta mellan förvaltningen och dess ägare
 • ansvara för att förmedla information tillbaka till den egna organisationen.

Vi är certifierade enligt FR2000 sedan 2005 för vårt integrerade ledningssystem för:

 • kvalitet
 • miljö
 • arbetsmiljö
 • brandskydd
 • kompetensförsörjning
 • socialt ansvarstagande

Systemet säkerställer att förmedlingen har dokumenterade rutiner som speglar varje beställnings väg, från förfrågan till genomfört uppdrag och att vi arbetar med ständiga förbättringar för både kunder och uppdragstagare.

FR2000 utgår från ISO 9001, ISO 14001, SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete. De grundläggande värderingarna i FR2000 är ”nöjd kund”, ”affärsmässighet” och ”kompetenta och motiverade medarbetare”.

Cert.märke grå_.png

Tolk- och översättarservice är medlem i Tolkservicerådet, en rikstäckande branschorganisation som arbetar för seriös tolkförmedling och tolkservice i Sverige.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 december 2022