Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Boka distanstolk för miljön

På Tolk- och översättarservice förespråkar vi att distanstolk används när det går. Våra tolkar jobbar över hela länet och mycket av deras tid går därför till att resa mellan olika uppdrag. Tolkarnas resor är förmedlingens i särklass största miljöpåverkan.

Tolk som skärmtolkar via dator

Vad kan du göra?

Genom att boka distanstolk bidrar du till att minska mängden resande som tolkkåren behöver göra för att kunna utföra sitt uppdrag. Du kan även samtala med dina kollegor så att ni samordnar de tolkade möten hos er som måste utföras på plats. På det sättet behöver tolken endast resa till det första mötet.  

Vi har flera olika varianter av distanstolkning:

Andra fördelar

Andra fördelar med att boka distanstolk är att uppdraget blir billigare för dig då du inte behöver betala restid och kilometerersättning. När tolkarna inte behöver resa lika mycket frigörs även tid för fler tolkningar. Det gör det lättare för dig att få tolk din önskade tid.

Covid-19

Distanstolkning är det bästa sättet att minska risken för smittspridning av covid-19 vid tolkuppdrag. Detta då tolken deltar på distans och inte finns med i rummet med dig och och din patient/klient. Det går även att boka treparssamtal, då deltar alla parter i samtalet på distans. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 februari 2022