Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kundföreläsningar

Ett lyckat tolksamtal kräver en professionell tolk och en kunnig tolkanvändare. Vi erbjuder därför föreläsningar om hur du arbetar med hjälp av tolk och skapar bra jämlika möten med personer som inte talar svenska. Våra föreläsningar riktar sig till dig som använder tolk och är kund hos Tolk- och översättarservice.

Tips: Är du osäker på hur du använder tolk på bästa sätt? Se vår film!
tecknad bild av tolkat möte med tre vuxna och ett barn som sitter vid ett bord

Bild av Erik Norberg

Vi erbjuder två föreläsningar med olika inriktningar för att hjälpa dig som använder tolk i ditt arbete:

 • Tala genom tolk ger dig tips för när du beställer tolk samt information om tolkens roll och ansvar. Under föreläsningen får du tips på hur du använder tolk på bästa sätt i dina möten med personer som inte talar svenska.
 • Dialogföreläsningar för jämlika möten (tidigare Kulturkommunikatörer) utförs i dialogform tillsammans med dig som deltagare. Under föreläsningen får du ta del av tolkarnas erfarenheter från tolkade samtal och reflektera kring de bakomliggande faktorer som kan påverka framgången med dina tolkade möten. Föreläsningarna hålls av tolkar som gått en särskild utbildning till dialogföreläsare vid Linnéuniversitetet.

Nedanför kan du läsa mer om respektive föreläsning.

Det kan vara svårt att genomföra möten där du behöver tala till din klient/patient genom en tolk. Därför finns föreläsningen Tala genom tolk. Genom att ta del av olika tekniker som du kan använda dig av samt få veta mer om såväl tolkens som din egen roll hoppas vi att du kan känna dig säkrare i dina tolkade möten och att det kommer underlätta ditt arbete.

Föreläsningen omfattar:

 • tips på hur våra tjänster kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete
 • information om hur du bokar tolk genom oss och hur bokningen kan genomföras så smidigt som möjligt
 • tips på tekniker du kan använda för att få ännu bättre tolkade samtal
 • tolkens etiska regler
 • din roll i den tolkade situationen.

Vill du att vi kommer och föreläser på din arbetsplats? Kontakta oss på tolkservice@regionorebrolan.se! Föreläsningen är kostnadsfri.

Vet du hur du ska använda tolk men upplever att dina tolkade möten ändå inte flyter på så bra som du skulle önska? Det finns många bakomliggande faktorer som kan försvåra möten för både dig och din klient/patient.

Tolkar besitter en unik kunskap och erfarenhet kring vad som händer under ett tolkat möte. Under dialogföreläsningen delar därför våra tolkar, som utbildats till dialogföreläsare vid Linnéuniversitetet, med sig av sina erfarenheter. De bjuder även in till dialog med dig och dina kollegor för att skapa utrymme för ökad förståelse, erfarenhetsutbyte och gemensam reflektion.

Genom föreläsningen får du:

 • en ökad förståelse för de bakomliggande faktorer som kan leda till att du och din klient/patient inte får ut det ni behöver av det tolkade mötet
 • en ökad förståelse för tolkens roll
 • en ökad insikt i din klients/patients perspektiv
 • redskap för hur du kan utöka hur du reflekterar över din roll i det tolkade mötet.

På så sätt kan du känna en ökad trygghet i att du har de förutsättningar som behövs för att erbjuda en jämlik samhällsservice till dina klienter/patienter som inte talar svenska.

Kostnadsfria dialogföreläsningar

För våra nämndmedlemmars verksamheter erbjuder vi ett antal kostnadsfria dialogföreläsningar varje termin. Det är först till kvarn för att få en kostnadsfri föreläsning så skicka in din förfrågan redan idag till tolkservice@regionorebrolan.se!

Är du osäker på om din verksamhet är en del av vår nämnd? Vår nämnd består av Region Örebro län samt åtta av länets kommuner. Här kan du se vilka kommuner som ingår i nämnden.

2016 startade vi en föreläsningstjänst som vi kallade Kulturkommunikatörer. Bakgrunden till att tjänsten togs fram var signaler som vi fick från er som använder tolk samt från våra tolkar om att det i vissa möten fanns andra hinder är bara rent språkliga. Till dessa föreläsningar utbildade vi tolkar till föreläsare/kulturkommunikatörer tillsammans med etnolog och forskare Eva Norström.

Forskningsprojektet Tolkars kunskaper: språklig rättvisa och likvärdig samhällsservice

2020 startade vi sedan ett forskningsprojekt som utgick från föreläsningstjänsten tillsammans med Linnéuniversitetet och Borlänge kommuns tolkförmedling. Projektet finansierades av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Här kan du läsa mer om forskningsprojektet Tolkars kunskaper: språklig rättvisa och likvärdig samhällsservice (tidigare Kulturdialog genom tolk).

Boka föreläsning

Vill du veta mer eller boka någon av våra föreläsningar till din arbetsplats? Kontakta oss på tolkservice@regionorebrolan.se eller ring på 019-602 31 55.

 

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 november 2022

Läs mer om Tjänsteutbud