Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Forskning

Den medicinska forskningen har hög prioritet inom Region Örebro län. Vår forskning byggs upp tillsammans med Örebro universitet för att utveckla universitetssjukvården.

Information från landstinget

Uppdragsutbildning:
Klinisk forskning och prövning i praktiken 15 HP

Kursen är riktad till de som arbetar inom hälso- och sjukvården och som vill öka sina kunskaper kring kliniska studier och Good Clinical Practice (GCP). Kursens syfte är att de studerande ska tillägna sig kunskaper inom forskningsetiska principer och vetenskaplig metodik samt statistik. Att utifrån dessa kunskaper om den vetenskapliga processen, kunna medverka till att forskningsprojekt och kliniska studier utförs enligt gällande lagar, riktlinjer och GCP standard.

Läs mer om uppdragsutbildning klinisk forskning och prövning i praktiken.

Anestesisjuksköterskan betydelsefull för patienten under operation

Under en operation företräds patienten bland annat av en anestesisjuksköterska och för patienten är det en viktig funktion. Forskning vid Region Örebro län visar att ansvaret som anestesisjuksköterskan har gentemot en annan människa är både moraliskt, etiskt och medicinskt.

Läs mer om Ann-Sofie Sundqvists forskning

 

Patienter med livmoderhalscancer får mer skräddarsydd behandling

Forskningsresultat vid Universitetssjukhuset Örebro kan förbättra behandlingen för patienter med livmoderhalscancer. Forskaren Louise Bohr Mordhorst har i sin avhandling tittat på proteiner och proteinets påverkan via signalvägar i cancern. Målet är att hitta ett sätt att göra behandlingen mera individanpassad. Att ge rätt behandling till patienten och få död på tumören utan att skada frisk vävnad runtomkring.

Läs mer om Louise Bohr Mordhorsts forskning

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 12 oktober 2016

Innehållsansvarig: Mats G Karlsson

Publicerad av Catrine Haglund