Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lean – förbättringsarbete

Vi jobbar aktivt med förbättringsarbete på USÖ. Lean är ett tankesätt och filosofi som vi jobbar efter för att arbeta smidigare och smartare. Målet är bland annat att få bort onödiga väntetider.

Tre sjuksköterskor som jobbar med lean

Bort med onödiga väntetider

Leanarbete innebär att man fokuserar mycket på flödeseffektivitet där utgångspunkten alltid är att tillgodose patientens behov. Genom att eliminera slöseri, dubbelarbete och onödiga väntetider kan vi dessutom arbeta i ett lugnare tempo med bättre kvalitet. 

Små förbättringar kan göra väldigt stor skillnad

Genom de senaste årens arbete med lean på USÖ har man lyckats skapa stora förbättringar på flera kliniker. Här kan du läsa om några framgångsexempel.

Reumatologiska kliniken ökade sin tillgänglighet

Brist på doktorer, årslånga väntetider för nybesök, dålig telefontillgänglighet varje vecka och hundratals patienter som inte kom fram på telefon. Reumatologiska kliniken hade stora tillgänglighetsproblem och det var svårt att klara vårdgarantin.

– Det var egentligen ingen dramatisk förändring vi gjorde, förklarar Per Salomonsson, verksamhetschef på reumatologiska kliniken. Eftersom de flesta av våra patienter ringer i början av veckan flyttade vi telefontiderna så att fler kom fram då. Det handlade om någon timme extra. Antalet patienter som inte kom fram minskade markant.

Kliniken har också gjort förändringar i läkarnas scheman med bättre framförhållning. Genom att inte samla remisser på hög blev det en snabbare hantering och varje läkare hann ta fler patienter. Tidigare hade många patienter stått på väntelista i ett år. Nu har kliniken nästan inga väntetider alls.

Akutmottagningen har minskat sina väntetider

På USÖ:s akutmottagning har man infört så kallade ledningsteam för att underlätta kommunikationen och för att kunna fatta snabbare beslut.

Ledningsteam på Akutmottagningen

– Genom att "bygga om" patientflödet och ändra vårt arbetssätt lyckades vi korta väntetiden för en första läkarkontakt på Akutmottagningen från 84 minuter till 10 minuter. Patienternas sammanlagda vistelsetid minskade med i snitt 24 procent, berättar Bruno Ziegler, medicinskt ledningsansvarig läkare på Akutmottagningen.

Under en testperiod när man införde ledningsteam kunde teamet avsluta 43 procent av de patienter som kommit till Akutmottagningen direkt. Dessa patienter vistades i snitt 42 minuter på Akutmottagningen, att jämföra med den normala vistelsetiden på 2 timmar och 37 minuter.

 

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 23 maj 2013

Innehållsansvarig: Ulrika Julin

Publicerad av John Swensson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/uso/lean

Vad är lean?

Lean är ingen speciell metod eller verktyg utan ett tankesätt och filosofi som handlar om att arbeta med ständiga förbättringar. I begreppet lean ligger fokus på att skapa värde för patienten.

Lean handlar om att skapa jämna flöden, till exempel att ta bort flaskhalsar, strul, väntan. Det handlar även om att göra rätt från början och synliggöra avvikelser, till exempel ombokningar, strukna operationer, felaktiga remisser eller vårdrelaterade infektioner.