Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Strokevården i Region Örebro län utvecklas för en god och jämlik vård

Strokevården är ett område där utvecklingen går snabbt. Inom Region Örebro län har det under det senaste året gjorts mycket för att förbättra vården. En stor del i det är bildandet av strokerådet.

Strokerådet är ett kunskapsråd där syftet är att jobba mot en god och jämlik vård i hela regionen. I rådet sitter olika professioner från olika delar i länet och adjungerat finns också en representant från Örebro läns strokeförening och från kommunen.

- Det är viktigt med patientperspektivet och att ha en bred samverkan mellan de olika vårdinstanserna som finns, säger Martin Gunnarsson, ordförande i strokerådet.

Martin berättar också om hur viktigt det är med ett nära samarbete mellan sjukhusen och vårdcentraler.

- Vi gör det tillsammans, inte varje sjukhus och vårdcentral för sig, och det är absolut en framgångsfaktor, säger Martin.

Handlingsplan där särskilt viktiga frågor lyfts fram

I strokerådet har man börjat titta på hur det ser ut i vår region och vart vi har de största förbättringsutrymmena. Därefter har man gjort en handlingsplan och pekat ut särskilt viktiga frågor.

- Det handlar exempelvis om rehabiliteringsbiten där de mobila stroketeamen är en viktig del för utvecklingen. Andra frågor vi har valt ut är det som kallas sekundär prevention som handlar om uppföljning och förebyggande behandling efter stroke, Rädda hjärnan och strukturerad dokumentation som är särskilt viktigt för att vi ska kunna följa verksamheten genom olika register, berättar Martin.

Verksamhet för trombektomi kan vara möjligt i framtiden

Ännu en fråga som är aktuell just nu är bildandet av en verksamhet för trombektomi som är den allra senaste metoden som används när en patient insjuknar akut i stroke. Istället för att lösa upp proppen med läkemedel används en särskild metod där man mekaniskt tar ut proppen.

- Gör man de här åtgärderna i rätt tid är det väldigt effektivt och man kan få fantastiska resultat så självklart vill vi nå ut med den metoden så långt det går och så nära befolkningen som möjligt, säger Martin.

Metoden finns på alla universitetssjukhus idag förutom i Örebro, men det finns ett nationellt stöd för att etablera den verksamheten även här.

- Att göra verkstad av det kräver en del, men eftersom det finns ett nationellt stöd så är vår målsättning att se om det är möjligt att etablera ett trombektomicentra i Örebro, berättar Martin.

På bild: Martin Gunnarsson, ordförande i strokerådet


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 14 mars 2017

Innehållsansvarig: Martin Gunnarsson

Publicerad av Josefine Gran