Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Flera framgångsfaktorer bakom den höga kvaliteten på diabetesvården för barn och vuxna

Region Örebro län har förbättrat resultatet för diabetesvården de senaste åren och ligger idag bland de bästa i landet. Överläkarna Erik Schwarcz och Stefan Särnblad berättar om framgångsfaktorerna.

Förbättringsarbete och gemensamma mål

Barn- och ungdomskliniken och medicinska kliniken på USÖ tar emot och behandlar patienter som har diabetes typ 1, en livslång sjukdom som ofta debuterar i barnaåren. Stefan Särnblad, överläkare på barn- och ungdomskliniken, berättar att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för diabetesvården för barn är ett kvalitetsprojekt som påbörjades 2010.

- Det vi gjorde då var att aktivt jobba med kvalitetsarbete där teamen fick tid att prata ihop sig och få en samsyn kring vad de anser är god diabetesvård. Effekten blev att alla säger och gör samma saker och ger enhetliga råd till våra patienter och deras familjer, säger Stefan.

Både medicinska kliniken och barnkliniken har fokuserat på att ta fram gemensamma måldokument som ska vara väl kända av all personal på mottagningar.

- Det är viktigt att vi alla jobbar mot samma mål och att patienterna, oavsett vem de träffar, får samma information, säger Erik Schwarcz, överläkare på medicinska kliniken, och betonar även hur värdefullt det nära samarbetet mellan klinikerna är.

- Vi har jobbat mycket med samarbetet och har gemensamma möten regelbundet för att säkerställa att vi är överens om hur vi ska arbeta.

Erik och Stefan poängterar också vikten av att följa upp det som görs och att resultaten kommuniceras till alla på enheten. 

- Vi tittar nästan dagligen på hur siffrorna ser ut för att ha koll på att vi går i rätt riktning, säger Erik.

Teknisk utveckling


Den tekniska utvecklingen när det gäller behandlingshjälpmedel för diabetes typ 1 har gått snabbt de senaste åren. Ett exempel är insulinpumpar som doserar insulin kontinuerligt under dygnet. Hittar man rätt sätt att styra doseringen på kan patientens blodsockervärden bli mycket bättre. 

- Vi har succesivt ökat användningen av insulinpumpar, men det räcker inte bara med att skriva ut pumpar utan det är minst lika viktigt att vi utbildar patienterna i hur de ska använda pumparna på rätt sätt, annars gör de ingen nytta, säger Erik.

En annan teknisk utveckling är kontinuerlig glukosmätning där patienterna kan se hur blodsockervärdena ligger till.

- Detta är något som uppskattas mycket av våra patienter eftersom de hela tiden kan ligga steget före och vidta åtgärder redan innan de får problem med högt eller lågt värde, säger Stefan.

Vissa varianter av dessa mätare kan skötas via en mobiltelefon där det också finns en funktion som möjliggör att du kan skicka värdena till en annan mobil, vilket exempelvis innebär att föräldrar kan få koll på sina barns värden på ett enkelt sätt.

- En del mätare har även en larmfunktion som larmar om blodsockervärdet sjunker. För små barn som kanske inte riktigt känner av signalerna för lågt blodsocker är detta extra värdefullt, säger Stefan.

Fler och andra former av mottagningsbesök


Fler besök och kontakter mellan patienten och mottagningarna har också varit en framgångsfaktor.

- Ska man komma någonstans måste man följa upp och engagera patienterna till att nå målet, säger Erik och betonar hur viktig deras roll är när det kommer till att utbilda patienterna. – Patienterna måste leva med sin diabetes hela tiden och vi ser det som vår uppgift att se till att de har den kunskap de behöver för att fatta bra beslut.

De tekniska möjligheterna har bidragit till att besöken kan ske på nya sätt. Det är inte alltid det är nödvändigt att ses rent fysiskt utan en telefonkontakt eller videomöte kan vara ett smidigt alternativ.

- Det är något som både vi och patienterna vinner på, istället för att de ska behöva ta ledig från jobb eller skola kan vi stämma av blodsockervärdena på distans vilket tar kanske 20 minuter säger Erik och berättar att det har bidragit till att de lyckats öka antalet kontaktillfällen med patienterna.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 mars 2018

Innehållsansvarig: Josefine Gran

Publicerad av Eva Overmeer

Fakta

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet. Typ 1-diabetes är delvis en ärftlig sjukdom. Man ärver en benägenhet att utveckla ett immunförsvar som kan komma att angripa och förstöra cellerna som bildar insulin. Det är oklart varför immunförsvaret angriper cellerna.* Alla barn som har diabetes typ 1 behandlas vid barn- och ungdomskliniken på USÖ och vuxna tas om hand på medicinklinikerna i länet. Personer med diabetes typ 2 tas om hand inom primärvården. * Källa: 1177.se