Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Cancerrådet Region Örebro län

Cancerrådet Region Örebro län är ett samlingsnamn för de aktiviteter som lokalt kan kopplas till genomförandet av den nationella cancerstrategin och det regionala cancercentrumet inom sjukvårdsregionen.

Svensk cancervård är i dagsläget en av de ledande i världen avseende behandlingsresultat. Trots detta finns en mängd utmaningar inför framtiden, såväl nationellt, regionalt som lokalt.

En utredning initierad av Socialdepartementet presenterade därför 2009 ett betänkande ”Nationell cancerstrategi”. I denna utredning presenterades ett antal mål för den framtida cancervården.

Cancerstrategins fem mål

  • Minska risken att insjukna i cancer 
  • Förbättra omhändertagandet av patienter med cancer 
  • Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter diagnos 
  • Minska regionala skillnader i överlevnadstid 
  • Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid

Cancerrådet Örebro

En följd av utredningen är inrättandet av sex regionala cancercentrum (RCC) i Sverige. RCC skall vara drivande i genomförandet av den nationella cancerstrategin.

RCC i Uppsala-Örebro regionen är samverkansorganisationen för sjukvårdsregionens sju landsting.

Främjande av forskning och utvecklingen ingår också i RCC uppdraget och en nära samverkan med främst de två universiteten i regionen med medicinsk fakultet, Uppsala och Örebro universitet.

Socialdepartementet har gett 10 tydliga uppgifter till RCC och satt en tidsplan för arbetet omfattande de kommande fyra åren: 2011 till 2015 med start och slut i september.

Kontakta Cancerrådet Örebro

Margareta Randén
Ordförande, Cancerrådet Örebro
Tel: 019-602 23 14

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 5 september 2018

Innehållsansvarig: Margareta Randén

Publicerad av John Swensson

Cancerrehabilitering

Har du en cancersjukdom? Lever du nära någon med cancer?
Nu kan du anmäla dig till höstens kurs ”Cancer-rehab” på USÖ.
Information och anmälan