Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Forskning och projekt

Arbetsmiljön och miljön omkring oss är föränderlig och nya risker påträffas hela tiden. Därför är forskning en naturlig del av klinikens arbete.

Enkätundersökning i forskningsprojekt

Utgångspunkten för vår forskning är att den har anknytning till ohälsa och arbets- och miljömedicin. Ämnesområdet är brett och de olika forskningsprojekten spänner över fält som

  • vibrationer
  • hjärt-kärlsjuklighet vid kvarts- och partikelexponering i gjuterier
  • barn och kemikalier
  • vägtrafikbuller
  • arbetsmiljön för anställda i badhus
  • föroreningar i mark.

Finansiering

Forskningen på Arbets- och miljömedicin har ofta en extern finansiär, som AFA, FORTE eller KK-stiftelsen. Men även kommuner, landsting och länsstyrelser bidrar i projekt. Utöver att ha en anknytning till ämnet i sig är det även önskvärt att projekten har en koppling till någon av våra fyra regioner.

Handledning

Vi är på flera sätt engagerade i forskarutbildning. Projekten spänner över ämnesområden som arbetsmiljön i simhallar, barns exponering för kemikalier och tecken på vibrationsskador. Forskarhandledning sker under flera olika faser, där 2018 har inneburit flera disputationer, men också antagning av nya doktorander och de som är mitt uppe i sina projekt.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 26 februari 2019

Innehållsansvarig: Louise Fornander

Publicerad av Jens Qvarngård