Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Forskning och projekt

Arbetsmiljön och miljön omkring oss är föränderlig och nya risker påträffas hela tiden. Därför är forskning en naturlig del av klinikens arbete. Erfarenheter från patientverksamheten styr forskningen framåt. Vi har delat in vår forskning i fyra områden.

Enkätundersökning i forskningsprojekt

Att leva och arbeta i stad och tätort

Fler och fler människor bor och arbetar i städer och tätorter. Det innebär att människor arbetar och spenderar sin fritid i högre tempo och med fler människor omkring sig. Här samlar vi forskning kring bland annat luftföroreningar, buller, hot och våld, stress, inomhusklimat samt skola och dagis.

Att arbeta i industrimiljöer

En stor del av Sveriges arbets- och miljömedicinska forskning har på ett eller annat sätt handlat om arbete i industrimiljöer. Här har vi bland annat samlat forskning om träpellets, kvarts, kobolt, mangan, biomassa, vibrationer och kemiska hälsorisker.

Att arbeta i utsatta yrken

Med begreppet utsatta yrken menar vi i det här sammanhanget främst tre saker:

  • Att man i sitt arbete kommer i kontakt med många människor, oftast sådana man inte känner.
  • Att man arbetar ensam med få kontakter.
  • Att det i arbetet förekommer stress, hot och våld eller obalans i könsfördelningen.

Det finns många yrken som på olika sätt är utsatta, bland annat nattvakt, polis, busschaufför, parkeringsvakt med flera. Här försöker vi samla forskning inom det här området.

Att mäta, förebygga och åtgärda miljöföroreningar

En stor del av vårt arbete handlar om hur man mäter, förebygger och åtgärdar miljöföroreningar. Här ingår även modeller för hur man kan kommunicera med allmänheten kring problemen. Det kan bland annat handla om läkemedelsrester och arsenik i dricksvatten, radon i berggrund eller rester efter industriverksamhet i mark och vatten.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 oktober 2018

Innehållsansvarig: Kerstin Norman

Publicerad av Karin Stenström

Kontakt

Louise Fornander
Forskningssamordnare
yrkeshygieniker
Telefon 019-602 24 75