Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Aktiv fältfas i forskningsprojekt om mangan

Sedan några år tillbaka pågår ett forskningsprojekt om exponering för grundämnet mangan i svetsrök.

- Svetsning är ett av de vanligaste arbetsmomenten inom metallindustrin och svetsare är en utsatt grupp vad avser kemiska hälsorisker. Enligt Arbetsmiljöverkets (AV) underlag för gränsvärden, är svetsare också den yrkesgrupp som är mest exponerad för mangan, berättar Bernt Bergström, labbchef på Arbets-och miljömedicin.
-Syftet med projektet är att undersöka exponering, upptag och effekter av mangan i svetsrök, berättar Bernt.

Under våren besöker därför Herbert Salomonsson, arbetsmiljöingenjör, och Ann-Marie Porat, miljösköterska, ett antal arbetsplatser för att genomföra exponeringsmätningar och ta blodprover. Exponeringsmätning innebär att svetsaren bär en mätutrustning bestående av en luftpump med filter för uppsamling av partiklar under en arbetsdag.
- Med en nyutvecklad provtagare för damm, mäter vi respirabelt damm innanför svetsvisiret på svetsarna. Vi kan på det sättet mäta de små manganpartiklar som når längst ner i lungorna och därmed kan tas upp i blodet, berättar Bernt.
Förutom mätning av partiklar tas också blodprover för att analysera hur mangan transporteras i blodet.
- Vi analyserar också vilka genvarianter personen har för metalltransport i sin arvsmassa.

Slutligen undersöks personen i en magnetkamera för att forskarna ska se om det finns tendens till ansamling av mangan i hjärnan, eller om olika signalsubstanser är påverkade.
- I samband med undersökningen får personen också genomgå olika tester för att undersöka bland annat fingerfärdighet och minnesförmåga, berättar Bernt.

Syftet med projektet är att undersöka om och hur mangan som bildas vid svetsning påverkar svetsarna. Vidare kan resultatet från undersökningen komma att ligga till grund för en revision av de nuvarande hygieniska gränsvärdena för mangan.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 23 mars 2020

Innehållsansvarig: Bernt Bergström

Publicerad av Sara Eidevald

Mer om projektet:

Projektet är finansierat av det statliga forskningsrådet Forte. Arbets-och miljömedicin i Örebro  är en del av projektet tillsammans med Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi på Stockholms universitet, samt Arbets-och miljömedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

 

Skydda hjärnan från kemiska risker på jobbet (Arbetsmiljöverket)