Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Företag söks för kartläggning av sexvärt krom

Den 1 juli i år sänkte Danmark sitt hygieniska gränsvärde för exponering av sexvärt krom. Nu vill de Arbets-och miljömedicinska klinikerna i Sverige kartlägga exponeringen för det cancerframkallande ämnet även på svenska arbetsplatser.

 ´
Krom-6 framställs i allmänhet genom industriella processer. Ämnet används för förkromning och produktion av rostfritt stål samt garvning, träskydd, textilfärgämnen och pigment. Krom-6 används också i anti-korrosion och omvandlingsbeläggningar.

Målet för projektet är att kartlägga exponering för sexvärt krom, upptäcka tidiga markörer för hälsoeffekter och ta fram rekommendationer för säkert arbete. Bakgrunden till projektet är att man i Danmark debatterat riskerna med exponering för krom. Detta efter några uppmärksammade fall av lungsjukdom kopplat till arbete i stålindustrin. Från och med den 1 juli i år, har Danmark därför sänkt sitt hygieniska gränsvärde för sexvärt krom från 0,005 mg/m3 (Sveriges nivå)  till 0,001 mg/m3 (lägsta nivå i EU) med en plan om vidare sänkning till 0,00025 mg/m3 den 1 juli 2024.

Luftprover analyseras i Örebro

I projektet kommer exponering undersökas på företag genom luftprovtagningar av krom.  Dels med personburen utrustning hos de anställda, dels av mätning av bakgrundsnivåer med stationär provtagningsutrustning. Forskare vid de arbetsmiljömedicinska klinikerna har dessutom sökt forskningsmedel för att undersöka hälsoeffekter. Om medel beviljas, hoppas forskarna att de anställda vill lämna blodprov för analys av koncentrationer av sexvärt krom och markörer för eventuell DNA-skada.

Analysen av luftprovtagningarna i projektet sker på Arbets-och miljömedicin i Örebro.
-Genom vårt samarbete klinikerna emellan kan vi med gemensamma krafter genomföra en nationell kartläggning av exponeringsnivåer inom svensk industri, en sammanställning som idag saknas säger Jessika Hagberg, verksamhetschef på Arbets-och miljömedicin i Örebro.
-Exponering för sexvärt krom ökar risken för cancer, särskilt lungcancer, och för att minimera denna risk krävs aktuell information om exponeringsnivåer i olika industrier och under vilka arbetsmoment som exponering kan ske.

 -Om vi dessutom beviljas forskningsmedel kommer vi kunna vidga kunskapsfältet ytterligare vad gäller hälsoeffekter och tidiga tecken på DNA-skada och riskuppfattning kopplat till exponering för sexvärt krom. Viktiga pusselbitar för att ta fram rekommendationer för hur vi ska arbeta säkert med sexvärt krom och därmed minimera exponering och ohälsa, säger Jessika.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 3 september 2020

Innehållsansvarig: Jessika Hagberg

Publicerad av Sara Eidevald


Det är sedan tidigare välkänt att exponering för sexvärt krom är cancerframkallande med en ökad risk för cancer i lunga och möjligen även i näsan och bihålorna. Det finns också irritativa effekter på luftvägarna och rapporter om astma.

Krom-6 framställs i allmänhet genom industriella processer. Ämnet används för förkromning och produktion av rostfritt stål samt garvning, träskydd, textilfärgämnen och pigment. Krom-6 används också i anti-korrosion och omvandlingsbeläggningar.

 

Vad är ett hygieniskt gränsvärde?

Det hygieniska gränsvärdet för ett ämne är den högsta godtagbara halten av ämnet i luften på arbetsplatsen. Hygieniska gränsvärden gäller för damm, rök, dimma, gas och ånga.
Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats 

 

Ert företag behövs i kartläggningen! 

För intresseanmälan och mer information, kontakta projektets regionala representant Niklas Ricklund som samordnar kontakterna för våra fyra samarbetsregioner Örebro, Västmanland, Sörmland, Värmland.