Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Miljö och hälsa 2018

Hur påverkas invånarna av luftföroreningar, trafikbuller, kemikalier och andra miljöföroreningar? Det kan du läsa om i Arbets- och miljömedicins rapport Miljö och hälsa 2018.

Rapporten, som fokuserar på Södermanlands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län, visar bland annat hur invånarna uppfattar problem med klimatförändringar, trafikbuller och luftföroreningar. Men du får även veta mer om invånarnas attityd till grönområden och hur viktig närheten till parker blir när urbaniseringen ökar. Allt detta tillsammans med andra viktiga ämnen som berör vår omgivning och hälsa. De olika miljöfaktorernas betydelse för hälsan förklaras även utifrån aktuellt kunskapsläge.

Rapporten riktar sig till allt från beslutsfattare och tjänstemän till privatpersoner och andra intresserade. Materialet utgör ett viktigt underlag i arbetet för en god och jämlik folkhälsa.

Följande kapitel finns i Miljö och hälsa 2018:

 1. Miljöhälsoenkät 2015 (s. 13-18)
 2. Luftföroreningar utomhus och hälsa (s. 19-34)
 3. Omgivningsbuller och hälsa (s. 35-58)
 4. Klimatförändringar och hälsa (s. 59-80)
 5. Grönstrukturer, städer och hälsa (s. 81-94)
 6. Kemikalier, miljöföroreningar och hälsa (s. 95-114)
 7. Inomhusmiljö och hälsa (s. 115-130)
 8. Allergi, luftvägsbesvär och miljötobaksrök (s. 131-146)
 9. Allergier och andra besvär i huden (s. 147-160)
 10. Solljus och hälsa (s. 161-174)
 11. Miljöhälsoindikatorer (s. 175-181)

Bygger på enkätsvar

Rapporten är en regional version av Folkhälsomyndighetens nationella miljöhälsorapport som publiceras vart fjärde år. Materialet grundas på svar från Miljöhälsoenkät 2015, som skickades ut till vuxna i åldern 18 till 84 år i mars 2015.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 april 2019

Innehållsansvarig: Katja Hagström

Publicerad av Jens Qvarngård

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/miljoochhalsa