Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön

De Arbets- och miljömedicinska enheterna i Sverige erbjuder i höst en utbildning om hur man mäter kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. Kursen är placerad i Örebro. Detta är den andra kursen i ett planerat antal liknande utbildningar på olika ställen i Sverige. Nästa kurs planeras i Göteborg 2018 (vecka 16 och 37). Sedan följer kurstillfällen i Lund och Umeå.

Syfte/målsättning: Kursen syftar till att höja kompetensen hos arbetsmiljöingenjörer/konsulter vad gäller att planera, utföra och rapportera arbetsmiljörelaterade mätningar inom de kemiska och fysikaliska områdena. Grundkunskaper inom det kemiska/fysikaliska arbetsmiljöområdet krävs, liksom kännedom om aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Kursen kommer att läggas upp så att deltagarna får kännedom om lämpliga mätmetoder inom respektive område, och alla kommer att testa olika mätinstrument i mindre grupper. Mellan kursens två avsnitt (3 + 2 dagar) ska kursdeltagaren genomföra en egen arbetsmiljömätning och skriva en mätrapport. Mätrapporterna kommer vi sedan att gå igenom under del två av kursen.

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna ha kunskap inom följande områden:

• mätstrategi
• bullermätningar
• vibrationsmätningar
• mätning av partikelburna luftföroreningar
• mätning av gaser och ångor
• hur en mätrapport ska skrivas

Ett avsnitt om riskkommunikation utifrån en arbetsmiljöingenjörs perspektiv kommer att ingå i del två.

Målgrupp: Arbetsmiljöingenjörer/konsulter/yrkeshygieniker som saknar tillräckliga kunskaper om arbetsmiljömätningar. I första hand vänder vi oss till intresserade i Stockholmsregionen vid detta kurstillfälle.

Tid: Omgång 1: tisdag 7 – torsdagen 9 november 2017
        Omgång 2: tisdag 6 – onsdag 7 februari 2018

För godkänd kurs krävs deltagande i båda omgångarna, samt en godkänd mätrapport från egen genomförd mätning däremellan. Om du saknar möjlighet att genomföra en mätning kan kursledningen eventuellt förmedla kontakt för lämplig mätning.

Plats: Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro.

Kursavgift: 10 000 kronor. I avgiften ingår dokumentation, luncher och kaffe. Efter genomförd utbildning erhåller deltagare ett kursintyg.

Anmälan
Kursen är fullbokad.
 
Om du anmält dig och inte kan utnyttja din plats kan den, efter information till oss, överlåtas till annan person. Deltagarantalet är begränsat.

Upplysningar: Vill du veta mer kan du kontakta:
Lena Andersson 
Cert. yrkeshygieniker
Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro
Tel: 019-602 35 92

Utbildningen sker i samarbete mellan Arbets- och miljömedicin i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Vill du veta mer kan du också kontakta den yrkeshygieniker som finns på din närmaste arbets- och miljömedicinska enhet:

Göteborg Cert. yrkeshygieniker Anna Dahlman-Höglund
Linköping Cert. yrkeshygieniker Bengt Ståhlbom
Lund Cert.yrkeshygieniker Jan-Eric Karlsson
Stockholm Cert. yrkeshygieniker Marie Lewne
Umeå Yrkeshygieniker Bodil Björ
Uppsala Yrkeshygieniker Helena Fornstedt


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 23 augusti 2018

Innehållsansvarig: Lena Andersson

Publicerad av Karin Stenström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/amm/matutbildning

Program och anmälan

Preliminärt program

Kursen är fullbokad.