Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetsmiljö

Vi arbetar för en god arbetsmiljö där varje individ mår bra och är frisk.

Glad busschaufför

Begreppet arbetsmiljö har förändrats genom åren, men enkelt uttryckt kan det beskrivas som den miljö du vistas i när du utför ett arbete. Det handlar både om den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala.

Arbetsmiljön består av alla faktorer som påverkar människan i arbetet och kan handla om

  • Teknik, arbetsorganisation och arbetets innehåll.
  • Den fysiska arbetsmiljön i form av lokaler, maskiner och tekniska anordningar. Det kan också handla om kemikalier som kan vara hälsofarliga, brandfarliga eller explosiva. Den fysiska arbetsmiljön omfattar även förhållanden som buller, belysning, vibrationer och annan ergonomisk belastning.
  • Psykiska och sociala förhållanden, variation i arbetsuppgifter, social kontakt, delaktighet och samarbete samt inflytande över sin egen arbetssituation.

Begreppet arbetsmiljö omfattar idag hela arbetssituationen. Begreppet begränsas inte till en enda arbetsplats utan inbegriper även tjänsteresor och distansarbetsplatser.

Oavsett hur man definierar begreppet arbetsmiljö är det alltid arbetsgivaren som har ansvar för hur arbetsmiljön ser ut. Men arbetstagaren är också skyldig att samverka med arbetsgivaren i ett arbetsmiljöarbete.

I Arbetsmiljölagen beskrivs regler och skyldigheter.

I vissa speciella arbeten är det obligatoriskt med läkarundersökningar. Det är fastslaget i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Föreskriften om medicinsk kontroll är riktad till arbetsgivarna och finns att läsa på Arbetsmiljöverkets webbplats.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 augusti 2019

Innehållsansvarig: Jessika Hagberg

Publicerad av Marita Nyström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/amm/arbetsmiljo

Arbetsmiljölagen

I Arbetsmiljölagen beskrivs regler och skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter som i detalj styr krav och skyldigheter som rör arbetsmiljön.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Alla arbetsgivare ska driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett hur många anställda som finns i företaget. Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete