Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Utemiljön

Sambandet mellan människa och miljö är det centrala i miljömedicins område. I vår utomhus- och inomhusmiljö utsätts vi dagligen för ämnen som påverkar vår hälsa.

Miljörisker och människors hälsa

Miljön omkring oss påverkar människors hälsa och vårt upprag är att informera om olika miljöfaktorers hälsoeffekter. Några av de frågor vi arbetar med är luftföroreningar, buller, klimatförändringar, förorenade områden och kemikalier.

Luftföroreningar och buller

Urbanisering gör att städer förtätas, vilket ofta leder till ökade halter av luftföroreningar och buller. Luftföroreningarna är ett stort hälsoproblem och är kopplade till flera olika hälsoeffekter, bland annat en ökning av hjärt-kärlsjuklighet. 7 600 personer beräknas dö för tidigt varje år på grund av luftföroreningar.

Bullret påverkar i sin tur både vårt välbefinnande och vår livskvalitet, till exempel via ökade stressnivåer.

Förorenade markområden

På många platser där vi i dag vill bygga bostäder, förskolor med mera har det tidigare funnits verksamheter som förorenat marken. Vi gör riskbedömningar gällande hälsoeffekter för allmänhet och arbetstagare att vistas på förorenade markområden.

Kemikalier

Kemikalier finns överallt omkring oss, bland annat i textilier, elektronisk utrustning, möbler, leksaker, plastkärl och teflonpannor. Här arbetar vi till exempel med rådgivning om kemikalier i vår vardag.

Läs mer

Följ gärna länkarna för att läsa mer om våra olika arbetsområden.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 augusti 2019

Innehållsansvarig: Jessika Hagberg

Publicerad av Marita Nyström

Läs mer

  • För mer information om miljöfaktorer och exempelvis klimatförändringar, grönstrukturer och solljus, se rapporten Miljö och hälsa 2018.
  • Se vårt informationsmaterial om vägtrafikbuller i samhället.
  • Läs våra råd för att minska kemikalierna i din och ditt barns vardag.