Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Elevhälsans medicinska insats

Välkommen till Elevhälsans medicinska insats i Örebro

Elevhälsans medicinska insats (EMI) i Örebro kommun är en del av kommunens Elevhälsa. Inom EMI arbetar skolsköterskor och skolläkare på de olika skolorna. På Elevhälsans medicinska enhet arbetar skolöverläkare, verksamhetschef och administratör med utvecklingsfrågor.

Hälsofrämjande arbete

En viktig del av vårt arbete är hälsofrågorna. De finns med i allt från samtalen med eleverna till deltagandet i skolans hälsoarbete. Vi arbetar för att stärka de krafter som upprätthåller och utvecklar hälsa samt för att skapa goda och stödjande miljöer i skolan.

Hälsobesök och vaccinationer

Alla elever erbjuds flera hälsobesök hos skolsköterskan under skoltiden. Vid dessa följs barnens hälsa, tillväxt och utveckling. Hälsosamtalet är en central del av besöket där vi tar upp hälsofrågor som är viktiga för eleven själv. Besök hos skolläkaren erbjuds vid behov. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund erbjuds under skolår 2. Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta erbjuds barn födda 2002 och senare under skolår 8 eller 9. Flickor erbjuds vaccination mot HPV, livmoderhalscancer, under skolår 6.

Mottagningsarbete

På skolsköterskemottagningarna är eleverna välkomna utifrån sina behov. Vi kan erbjuda samtal och rådgivning. Vi kan också erbjuda enklare sjukvård och hänvisa vidare vid behov. Tid hos skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Elevhälsoteamen

Skolsköterskor och skolläkare står för medicinsk kompetens i elevhälsoteamen. I teamen finns även pedagogisk, psykologisk och social kompetens.  Teamen arbetar för att skapa en god miljö för hälsa och lärande i skolan. Teamens uppgift är också att ge stöd vid inlärningssvårigheter och annat som kan påverka skolsituationen och lärandet.

Arbetsmiljöarbete

Elevhälsans medicinska insats deltar i skolans arbete för att skapa en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö på skolorna.

Samverkan

Elevhälsans medicinska insats tillsammans med barn och föräldrar samverkar vid behov med skolans personal och andra verksamheter för barn och ungdomar.

Skolsköterskor och skolläkare omfattas av tystnadsplikt enligt sekretesslagen, som finns för att skydda barns och föräldrars integritet.

Synpunkter och klagomål

Om du undrar över något eller är missnöjd med vård, bemötande eller det omhändertagande du fått, så tala i första hand med den personal som har det direkta ansvaret för din vård eller med verksamhetschefen, se Elevhälsans medicinska enhet

Du kan också vända dig till Patientnämnden för att diskutera dina rättigheter och föra fram synpunkter om hur du har blivit bemött, din vård och omhändertagande. Läs mer om Patientnämnden.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 19 februari 2019

Innehållsansvarig: Åsa Borulf

Publicerad av Hanna Marklund

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/emi