Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Forskning

Kirurgiska klinikens akademiska förankring är mycket god. Dels innehar Olle Ljungqvist Örebro universitets professur i kirurgisk vetenskap, dels finns ett antal aktiva handledare med docentkompetens vid kliniken.

Detta innebär att vi inom flera av kirurgins områden kan erbjuda doktorandutbildning. Vår målsättning är att även tillskapa handledarfunktioner för forskningsaktiva med medellång vårdutbildning.

Professor Olle Ljungqvist

Olle Ljungqvist kommer närmast från Stockholm, där han varit professor i kirurgi vid Karolinska institutet och verksamhetschef vid Ersta sjukhus.

Han har ett stort intresse för nutrition och ämnesomsättning och är ordförande i nutritionsföreningen ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition) samt IASMEN (International Association for Surgical Metabolism and Nutrition).

Hans forskning i ämnet har lett till ett helt behandlingsprogram, ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), som minskar stress och komplikationer vid operation så att patienterna kan lämna sjukhuset efter halva tiden. Målet är att detta behandlingsprogram ska införas för patienter som opereras och vårdas på Universitetssjukhuset i Örebro.

 
 Olle Ljungqvist – ny professor vid Kirurgiska kliniken på USÖ sedan november 2009
Olle Ljungqvist –
ny professor vid Kirurgiska kliniken på USÖ sedan november 2009

Kirurgiska klinikens forskningsprofil

Sektionen för övre gastroenterologisk kirurgi driver obesitasforskning bl a inom ramen för SoS-projektet.

Kolorektalsektionen värderar prognos, stomibehov och peroperativa förhållanden vid rektalcancer samt koagulationsfaktorernas roll vid kolorektal cancer. ERAS blir nu en ytterligare forskningsprofil på sektionen.

Bröst-, endokrinsektionen utvärderar sentinel node-biopsi vid bröstcancerkirurgi och armbesvär efter axillkirurgi. Ytterligare studeras långtidsuppföljning efter operation för tyreotoxikos ur olika synpunkter.

Kärlsektionen utvärderar endovaskulära behandlingsmetoder vid framförallt torakala aortaaneurysm och subintimal angioplastik vid perifer kärlsjukdom. Ytterligare studeras etiologin till grav venös insufficiens och studier pågår angående effekter av och resultat vid carotiskirurgi.

Klinikövergripande med deltagande av framförallt kärlsektion, kolorektalsektion och övre GI har mikrodialys etablerats för studium av peritoneal metabolism respektive metabola förändringar vid kärlingrepp ställt i relation till inflammatoriska parametrar.


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 1 oktober 2013

Innehållsansvarig: Göran Wallin

Publicerad av Marianne Janmark