Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Fertilitetsenheten

Karin Steffenstorpet, avdelningschef vid fertilitetsenheten   

På grund av Covid-19-pandemin och den belastning detta innebär för hälso- och sjukvården både gällande sjukvårdsresurser och personalbrist gäller följande tills vidare:Inga nya behandlingar startas på fertilitetsenheten.
Detta gäller såväl färska som frysta IVF-cykler, ägglossningsstimuleringar och inseminationer.
Inga utredningar eller uppföljningar av pågående utredningar kommer att utföras.

Fertilitetsbevarande behandlingar som inte kan vänta kommer utföras.

Har du en påbörjad behandling kan kontakt tas med fertilitetsenheten.


Region Örebro läns information till allmänheten om Coronavirus SARS-CoV-2

Fertilitetsenheten - som är en del av Universitetssjukhusets kvinnoklinik - är specialiserad på utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet.  

Vår målsättning vid behandling är förstås en hög graviditetsfrekvens, men vi arbetar också för att alla patienter ska känna sig väl omhändertagna, oavsett om vi kan hjälpa dem till ett biologiskt barn eller inte.

Vår kvalitetspolicy    

Vi har inte remisstvång. Kontakta oss gärna.
 


 

Ofrivillig barnlöshet

På 1177.se kan du läsa mer om ofrivillig barnlöshet


 
Region Örebro län följer Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer kring offentligt finansierad assisterad befruktning i Sverige.Till landstingspatienter kan vi erbjuda:

 • Utredning av infertilitet
 • IVF och ICSI (provrörsbefruktning)
 • Uttagning av spermier från testikel/bitestikel
 • Insemination
 • Ägglossningsstimulering
 • Behandling med donerade ägg eller spermier
 • Frysning av obefruktade ägg, embryon eller spermier i fertilitetsbevarande syfte, vid till exempel cancerbehandling.

 

Till privatbetalande patienter kan vi erbjuda:

 • IVF och ICSI (provrörsbefruktning)
 • Uttagning av spermier från testikel/bitestikel
 • Frysning av embryon
 • Insemination

 


Vid årsskiftet 2018/2019 trädde ny lagstiftning i kraft gällande donation och tillvaratagande av vävnader och celler. Detta innebär att frysförvaringstiden för embryon ändrats från 5 år till 10 år.

Det är också tillåtet med embryodonation och dubbeldonation. Dessa behandlingar har inte startat hos oss då vi inväntar kunskapsstöd från Socialstyrelsen. Kontakta oss gärna för mer information!


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 27 mars 2020

Innehållsansvarig: Gabriella Widlund

Publicerad av Agneta Nyström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/fertilitetsenheten

E-tjänster

Kontaktuppgifter

Förutom e-tjänsterna finns dessa alternativ:

Telefon
019-602 18 95
tidsbeställning, rådfrågning

bokas via Flexitid, återuppringningssystem.
Måndag-torsdag kl 07.30-14.00
Fredag kl 07.30-11.30


bild på spermier

Tider för inlämning av spermaprover
För tillfället stängt.

Donatorer: Tid enligt överenskommelse


 

Telefax
019-602 23 88

Adress
Fertilitetsenheten
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Vi finns i B-huset på våning 4

Avdelningschef:
Karin Steffenstorpet   


Blankett för beställning av journalkopior

 

 

Vi är certifierade av DNV
enligt ISO 9001.