Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Ägg- och spermiedonation

År 2003 blev det tillåtet i Sverige att använda donerade ägg eller spermier vid provrörsbefruktning. Tidigare hade man bara fått använda donerade spermier för insemination i livmodern.
2005 fick lesbiska par rätt att prövas inför behandling på samma sätt som heterosexuella par. 2016 har även ensamstående kvinnor rätt till behandling i Sverige.

De som får barn efter behandling med donerade ägg eller spermier förväntas berätta för barnet hur det har kommit till. Enligt svensk lag har barnet rätt att, vid tillräcklig mognad, få veta givarens identitet om det vill. Information om givaren måste därför sparas i minst 70 år. Hos oss finns den i ett särskilt arkiv på fertilitetsenheten.

Hur berättar man för barn om deras genetiska ursprung?
(länk till Kunskapsguiden)

bild av klöverblad

Behandlingar med donerade ägg eller spermier


görs oftast därför att parets egna ägg eller spermier saknas eller är så dåliga att de inte kan användas till behandling. Lesbiska par och ensamstående behöver givetvis hjälp med donerade spermier.
En ovanligare anledning till donationsbehandling är att någon i paret har anlag för en svår ärftlig sjukdom som man inte vill riskera att föra vidare.

Alla som genomgår donationsbehandling måste först godkännas vid kuratorsutredning på Fertilitetsenheten. 

Behandlingstyper:

  1. Insemination med donerade spermier i livmoderhålan (AID)
  2. IVF eller ICSI-behandling med antingen donerade ägg eller spermier

Spermier
Vid behandling med donerade spermier utförs alltid ICSI. Vidare odling och bedömning sker enligt ordinarie rutin.

Äggdonation
Givaren får använda stimuleringssprutor så att flera ägg mognar. Sedan hämtas äggen ut genom punktion via slidan i lokalbedövning. Äggen befruktas med spermier från mannen i mottagarparet och odlas i 5-6 dagar. De befruktade ägg som utvecklas normalt och blir s k blastocyster fryses och sparas för mottagarparets räkning.
När paret ska genomgå behandling förs ett tinat embryo in i kvinnans livmoderhåla via slidan. Det kan göras i en vanlig menscykel eller efter hormonstimulering med tabletter och vagitorier beroende på om kvinnan har egen ägglossning eller inte.

För mer allmän information om behandling, se sidan Behandling.
 

Filmer om ägg- och spermiedonation
Hur känns det att inte kunna bli gravid på egen hand och behöva ta emot ägg eller spermier från någon annan? Vad är det som får vissa människor att göra en god gärning, som att donera? 

I filmerna på Vävnadsrådets hemsida får vi följa berättelserna från en mottagare av donerade ägg, en äggdonator, en man som har blivit pappa tack vare donerade spermier samt en kvinna i ett samkönat par som har tagit emot donerade spermier.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 8 juni 2020

Innehållsansvarig: Gabriella Widlund

Publicerad av Agneta Nyström