Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Grundkrav för behandling

 

Grundkrav för landstingsfinaniserad behandling

 • Par ska ha en stabil relation och vara skrivna på samma adress.
 • Ensamstående ska vara skriven som enda person på sin adress.
  Intyg från Skatteverket kan krävas.
 • Par får inte sedan tidigare vara registrerade vårdnadshavare för gemensamt/gemensamma barn.
 • Ensamstående kvinna får inte sedan tidigare vara registrerad vårdnadshavare för något barn.
 • Paret liksom den ensamstående kvinnan måste vara skrivna i Region Örebro län och ha permanent uppehållstillstånd.
 • Kvinnan får ej ha fyllt 42 år för att genomgå infertilitetsutredning och ej fyllt 40 år för landstingsfinansierad behandling (för lesbiska par gäller åldersgränserna för den kvinna som ska genomgå behandling).
 • Partnerns ålder ska vara under 56 år.
 • Nedre åldersgräns för assisterad befruktning är 25 år vilket motsvarar åldersgräns för att ansöka om adoption.
 • Kvinnan som ska genomgå behandling får inte ha alltför hög eller låg vikt eftersom det försämrar behandlingsmöjligheterna och ökar risken för komplikationer. Rekommendationen är ett BMI mellan 18 och 30. Behandling erbjuds ej vid BMI > 35.
 • Eftersom rökning försämrar både ägg- och spermiekvalitet och därmed graviditetschansen är rökfrihet ett krav.
 • Ingen i paret och inte heller den ensamstående kvinnan får tidigare ha genomgått sterilisering.
 • Föräldrarna eller den ensamstående kvinnan bör ha ett sådant hälsotillstånd att de kan förväntas ta hand om barnet under hela dess uppväxttid.
 • Barnlöshetsutredningen får inte ha påvisat att någon psykologisk och/eller social kontraindikation mot föräldraskap bedöms föreligga.
 • Behandling ges ej om det innebär betydande risker för kvinnans hälsa under behandling, graviditet eller förlossning, eller fara för det blivande barnets hälsa.
 • Vid behov av donerade könsceller påbörjas inte utredning om kvinnan som önskar behandlingar är 39 år eller äldre. Detta för att nödvändig utredning och eventuell behandling ska bli möjlig att genomföra innan kvinnan fyller 40 år.

 

Privatfinansierad behandling kan erbjudas i de fall där:

 • Kvinnan är äldre än 39 men ej fyllda 42 år
 • Paret har gemensamma barn
 • Någon i paret tidigare är steriliserad
 • I övrigt gäller samma grundkrav som vid offentligt finansierad behandling.Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 25 april 2019

Innehållsansvarig: Gabriella Widlund

Publicerad av Agneta Nyström