Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Orientering för läkarstuderande

PM för praktisk tjänstgöring vid Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset

(innefattar även sidorna Särskilda utbildningsaktiviteter och erbjudanden och Praktisk information)

Kvinnokliniken är organiserad i tre sektioner; obstetrik, slutenvård med operation samt mottagning.
Vi har våra lokaler samlade på tre våningsplan i B-huset, plan 3, 4 och halva plan 5. 

Avdelning 23

(Plan 3)
Gynekologisk allvårdsavdelning. Här vårdas patienter för korttidsvård, dagkirurgi, slutenvård och tidigt gravida till viss del.  Avdelningen är uppdelad på två halvor; grön sida opererar tisdagar och torsdagar med inriktning mot inkontinenskirurgi. Gul sida med inriktning tumörkirurgi, opererar måndagar och onsdagar. På fredagar utförs endast mindre polikliniska operationer.
Under den tid som du tjänstgör på avdelningen får du skriva in patienter, 2-3 stycken, som väljs ut i samråd med avdelningsläkaren.
Det är lärorikt att följa barnmorskor i deras arbete med dagkirurgiska patienter som vårdas för t.ex. aborter och skrapningar.
Ronden, sittrond framför datorjournalen, startar ca 8.15 då dagens arbete planeras. Därefter följer studenten med läkaren till de inneliggande patienterna.

Operation

(plan 3 i O-huset)
Kvinnokliniken har en egen operationsavdelning med två salar och egen personal inrymd i det stora O-huset. I samband med första dagens introduktion får du en visning av denna.
Eftersom de flesta patienterna kommer till avdelningen på operationsdagens morgon är det bra om du har kollat upp vilka patienter som ska opereras och för vad, så att du har läst på om dem i datorjournalen.

Mottagningen

(plan 3)
Här sker både akuta och planerade besök. Till den akuta mottagningen kommer patienten utan remiss eller med en akutremiss alternativt på konsult från andra kliniker. ”Jouren” är oftast bemannad med en blivande distriktsläkare eller en gynekolog under utbildning. I de fallen finns en ansvarig specialist tillgänglig för rådfrågning och kompletterande undersökning. Som student får du ha det inledande samtalet med patienten för att därefter undersöka tillsammans med läkaren.
Den planerade mottagningen varierar i storlek från dag till dag. Mottagningarna kan ha lite olika inriktning. Det är viktigt att du får vara med på familjeplaneringsmottagning dit abort- och preventivfrågor kommer. Vi har urodynamisk mottagning som är ganska specialiserad. Du får kanske inte undersöka patienten, men kan höra en del kring inkontinensutredningar.
Tumörmottagning finns numera, dit patienter med stark tumörmisstanke kommer.
De två senare typerna av mott har vi dock tyvärr oftast svårt att ge kandidater plats till.

Fertilitetsmottagningen

(plan 4)
Här sker utredning av barnlösa par, hormonbehandlingar och in vitrofertiliseringar mm. Du är välkommen att delta en halvdag i verksamheten efter att ha bokat tid med mottagningssköterskan. (se "Erbjudanden")

Förlossningen

(plan 4)
Här får du följa barnmorskorna under fem förlossningspass, några är förlagda till natt och helg. Du får en särskild information kring denna placering.
Varje måndag kl 16.00 är det antenatalrond tillsammans med barnläkare där oförlösta patienter diskuteras. En genomgång av veckans akuta snitt eller andra intressanta förlossningar sker varje måndag kl 16.15.

Medicinsk BB avd 25

(plan 5)
Denna avdelning med 28 platser rymmer både normal och komplicerad eftervård. Dessutom finns ett fåtal platser för oförlösta med komplikationer till sin graviditet. Du kan vara placerad här en halvdag men det är förstås tänkt att du ska följa dina ”egna” patienter från förlossningen under deras BB-tid, titta på bristningar, amningsvård mm.

Specialistmödravården och ultraljudsmottagningen

(plan 4)
Majoriteten av riskgraviditeterna sköts numera polikliniskt. Du kan delta i bedömningar och planerade mottagningar här. Du har möjlighet att gå med på screeningmottagningar
(= ultraljudsdatering av graviditeter runt gravvecka 18) tillsammans med barnmorska (se ”Erbjudanden”).

Kurator

Det finns tre kuratorer på kvinnokliniken som har en viktig uppgift eftersom många svåra existentiella frågor väcks kring bl.a. cancersjukdomar, aborter, missfall, andra förluster av graviditet (se ”Erbjudanden”).

Gynekologisk onkologi

Är en egen klinik på sjukhuset. Klinikchefen heter Bengt Sorbe och han ger ett  seminarium i ämnet gynekologisk onkologi. Dessutom för var och en av er en förmiddag då ni deltar i utvärderingar i narkos. Kliniken finns i M-huset.

MVC

I Örebro ligger vanlig MVC på primärvården. Du kommer att placeras en två dagar vid någon av våra vårdcentralers MVC. Det är då meningen att du ska få följa både doktor och barnmorska i deras arbete, både med gravida och med preventivmedelsrådgivning och cytologprovtagning. 

Författare: Tomas Gottvall (2005)
Uppdaterat av: Karin Zettersttröm (2008)
Uppdaterat av: Hanna Östling (2009
)

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 15 maj 2017

Innehållsansvarig: Karin Zetterström

Publicerad av Jennie Kilstam