Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Antibiotikaresistensläget i Örebro län 2016

I Sverige har vi fortfarande en relativt gynnsam situation när det gäller antibiotikaresistens jämfört med många andra länder, men utvecklingen är oroande även här.

Framför allt ökar antibiotikaresistensen hos Enterobacteriaceae (koliforma bakterier) där ESBL-bildande Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae blivit allt vanligare. De flesta ESBL-bildande bakterier har nedsatt känslighet för penicilliner och cefalosporiner men är känsliga för karbapenemer dock blir bakterier med nedsatt känslighet för karbapenemer (ESBLcarba) allt vanligare.

Nedan finns en sammanställning av resistensutvecklingen för några bakteriearter i Örebro och även länkar till aktuella resistenssiffror.

  • Antalet nya patienter med ESBL positiva bakterier har ständigt ökat de senare åren till 230 st 2015 men under 2016 såg vi något färre (187) nya patienter.
    Andelen E.coli som är ESBL-producerande i urinodlingar ökar från < 1% 2004 till 5% 2015 och var 4% 2016. Under samma period har Trimetoprimresistensen hos E coli ökat från 14,5 till 20% 2015 och var 19% 2016.
    Karbapenemasbildande Enterobacteriaceae påvisades första gången 2008 då vi isolerade karbapenemasbildande Klebsiella pneumoniae hos en patient som varit i Indien. Sedan hade vi inga flera fall förrän 2013 då karbapenemasbildande Klebsiella pneumoniae isolerades hos en patient som vårdats i USA. Under 2014 isolerades karbapenemasbildande Klebsiella hos 4 olika patienter varav två var smittade utomlands. Under 2016 tillkom 2 nya patienter med ESBLcarba varav minst en var smittad utomlands.
  • Antalet nya MRSA patienter har under 2000-talet fram till 2014 varit ca 40-55 per år men under de tre senaste åren har antalet nya MRSA patienter ständigt ökat och under 2016 tillkom 135 nya patienter.
  • Vancomycinresistenta Enterokocker (VRE) har varit sällsynta de senare åren men under 2014 hade vi 4 patienter med VRE och under 2015 15 patienter. Majoriteten av dessa hade en koppling till njurmedicinska kliniken på USÖ. Alla var Enterococcus faecium men dessa bar två olika varianter av vancomycinresistens, både VanA och VanB. Under  2016 har det endast tillkommit en ny patient med VRE.
  • Andelen Pneumokocker med nedsatt penicillin-känslighet har under åren 2011 till 2015 varierat mellan 4 och 8% och var under 2016 9% . Andelen pneumokocker med höggradig penicillinresistens (MIC > 2 mg/L) är fortfarande låg.
  • Resistens mot betalaktamantibiotika ses hos Haemophilus influenzae både på grund av betalaktamasproduktion och kromosomal resistens. Vid kromosomal resistens har bakterien i varierande grad nedsatt känslighet för betalaktamantibiotika. Flertalet isolat är fortfarande känsliga för ampicillin/amoxicillin men med förhöjt MIC-värde. Senaste 10-årsperioden har andelen betalaktamasproducerande H influenzae varierat mellan 10 och 19% och var under 2016 18%. Under 2016 var andelen med kromosomal resistens 26 %. Andelen isolat resistenta mot ampicillin/amoxicillin pga betalaktamasproduktion eller kromosomal resistens var 22%. Trimsulfaresistensen var  så hög som 28 %.
  • - Hemolytiska streptokocker grupp A (Streptococcus pyogenes) är fortfarande fullt känsliga för penicillin.

E coli urinodlingsisolat 2016
Antibiotika Sjukhusvård,
12604 isolat (% R)
Primärvård, 
4691 isolat (% R)
Totalt, 
7925 isolat(% R)
Cefotaxim 5 3 4
Ciprofloxacin (I+R) 12 8 10
Trimetoprim 21 18 19
Mecillinam 5 4 5
Nitrofurantoin 2 1 1

Staphylococcus aureus, sårodlingsisolat 2016
Antibiotika 5240 isolat (% R)
Isoxapenicillin 1
Fusidinsyra 3
Klindamycin 4

Streptococcus pneumoniae, luftvägsisolat 2016
Antibiotika 1113 isolat (% R)
Penicillin (I+R) 9
Erythromycin 4
Klindamycin 3
Tetracyklin 5
Trimsulfa 12

Hemolytiska streptokocker grupp A, olika provarter 2016
Antibiotika 333 isolat (% R)
Penicillin 0
Erythromycin 3
Klindamycin 4
Tetracyklin 8
Trimsulfa 11

Haemophilus influenzae, luftvägsisolat 2016
Antibiotika 1659 isolat (% R)
Betalaktamas pos 18
Kromosomal resistens 26
Ampicillin/amoxicillin 22
Amoxi/klavulansyra 6
Trimsulfa 28
Tetracyklin 1
Ciprofloxacin 1

 

Jämförelse av resistensdata 2010 – 2016

E coli urinodlingsisolat, sjukhusvård (% R)
Antibiotika 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cefotaxim 4 4 4 6 7 5
Ciprofloxacin (I+R) 9 8 11 12 13 12
Trimetoprim 23 22 22 22 23 21
Mecillinam 7 6 5 6 5 5
Nitrofurantoin 1 2 1 2 2 2

E coli urinodlingsisolat, primärvård (% R)
Antibiotika 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cefotaxim 2 2 3 4 4 3
Ciprofloxacin (I+R) 6 7 7 8 7 8
Trimetoprim 20 19 19 19 18 18
Mecillinam 5 5 3 4 3 4
Nitrofurantoin 1 1 1 1 1 1

Staphylococcus aureus, sårodlingsisolat (% R)
Antibiotika 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Isoxapenicillin 1 1 1 1 2 1
Fusidinsyra 4 4 3 3 4 3
3Klindamycin 3 3 3 3 4 4

Hemolytiska streptokocker grupp A, olika provarter (% R)
Antibiotika 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Penicillin 0 0 0 0 0 0
Erythromycin 1 2 4 3 2 3
Klindamycin 0 1 3 2 2 4
Tetracyklin 4 8
Trimsulfa 3 11
Streptococcus pneumoniae, luftvägsisolat (% R)
Antibiotika 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Penicillin (I+R) 5 4 6 8 6 9
Erythromycin 3 3 4
Klindamycin 3 3 3
Tetracyklin 3 3 5
Trimsulfa 9 9 12
Haemophilus influenzae, luftvägsisolat (% R)
Antibiotika 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Betalaktamas pos 12 15 14 14 17 18
Kromosomal resistens 8 15 16 20 22 26
Ampicillin/amoxicillin 22
Amoxi/klavulansyra 6
Trimsulfa 27 27 25 37 35 28
Tetracyklin 1 0,3 0,4 1 1 1

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 22 februari 2017

Innehållsansvarig: Eva Törnqvist

Publicerad av Lena Jakobsson