Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Provhantering patologi

Fixering/färsk
Förvaring/transport 
Identitetsmarkering/lokalangivelse
Provtagningsmaterial
Fryssnitt
Snabbsvar

Fixering/färsk

Färskt

  • Färska prover skall anmälas till laboratoriet på tfn 235 00 senast kl 16:00 om annat ej anges i provtagningsanvisningarna för respektive analys och lämnas direkt till laboratoriet.
  • Fryssnitt samt preparat med bröstcancer, lymfkörtlar/liquor med lymfommisstanke, tumörfall med önskemål om DNA-analyas och cervixkoner, skall alltid lämnas färskt. Vi tar även gärna emot andra tumörfall färskt förutom colorektal cancer.
  • Färska preparat bör kylas med is i "plastkuddar", detta gäller dock ej lymfkörtlar!

Fixering

Preparat skall läggas i fixeringsvätska , 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning. Mängden fixeringsvätska ska vara c:a 10 ggr preparatets volym. För att säkerställa god kvalitet fixeras alla preparat i minst 24 timmar.

Objektglas lufttorkas eller fixeras i 95% etanol. Prover som tas omhand enligt ThinPrep-metoden fixeras i cytolyt eller preservcyt. Se respektive prov. 

Förvaring/transport

Allmänt

Prover lagda i 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning ska förvaras i rumstemperatur. Kontrollera att provtagningskärlens lock sluter tätt. Stora preparat kan efter minst tre dagars fixering packas i härför avsedd plastpåse, som skall svetsförslutas. Objektglas skall förpackas i objektglasboxar och förvaras i rumstemperatur. Vid användning av rörpost läggs vaddering runt boxarna. Formaledehydånga, från t ex spånskiva i hurts, kan förstöra färgbarheten på objektglasprovet. Provtagningskärl från smittfarlig patient placeras i plastpåse.  

Intern transport

Prover från USÖ skickas med intern transport via sjukhusets provskåp. Objektglas + remiss läggs fallvis i internpostkuvert. Prov från smittfarlig patient får inte sändas i sjukhusets rörpostsystem. 

Turbil

Prover som skickas med turbil packas stående i transportlåda av plast. 40 ml burkar skall stå i särskilda ställ. Objektglas packas i objektglasboxar. Remisser läggs i plastficka/kuvert. Om objektglas skickas tillsammans med formalinfixerade preparat är det viktigt att objektglasen slås in i plastpåse - annars förloras färgbarheten. Transportlåda, ställ och objektglasbox returneras till avsändaren. 

Post

Prover som skickas med post förpackas väl så att preparatet inte skadas eller fixeringsvätska läcker ut. Använd gärna Jiffypåsar. 

Övrigt

I övrigt hänvisas till föreskrifter angående förpackning och transport av vävnadsprover.

Identitetsmarkering/lokalangivelse

Identitetsmarkering

Identitetskontroll skall utföras enligt Socialstyrelsens föreskrifter 1989:1 vid varje provtagningstillfälle. Märkning av provtagningskärl samt remiss skall ske före provtagning. Märk remiss och provtagningskärl med personnummer och namn som streckkod och/eller klartext. Objektglas med mattslipad del märks med patientens personnummer och namn. Använd blyertspenna.  

Lokalangivelse

När prov tas från olika delar av kroppen skall dessa anges på provtagningskärlen/objektglasen, förslagsvis genom numrering där numren förklaras på remissen. Prov från höger sida märkes I, från vänster sida II.  

Remiss

En väl ifylld remiss är en förutsättning för att provet ska kunna tas omhand. Remissen ska vara dator/maskinskriven. Använd streckkodsetiketter både för patientdata och inremitterande klinik. Fyll i remitterande läkare, provtagningsdatum antal insända burkar/glas samt signatur och tfn till den som skickat in provet. Vid snabbsvar ange tfn eller sökarnr. Ange utförlig anamnes, frågeställning och vad provet utgörs av. I vissa fall kan en skiss av preparatet med markering av intressanta delar vara till god hjälp.  

Hantering enligt biobankslag

Insändandet av remiss bekräftar att patienten har fått information om - och samtycker till- att provet och tillhörande personuppgifter sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet. Då nej-ruta kryssas i måste, av patienten underskriven, nej-talong skickas med remiss och prov. 

Prov från smittfarlig patient

Vid prov från smittfarlig patient märks remiss och provtagningskärl med smittvarningsmärke och provtagningskärlets utsida tvättas med desinfektionsmedel om det kontaminerats. Provtagningskärlet placeras i en plastpåse som försluts. 

Provtagningsmaterial

Allmänt

  • Provtagningsmaterial beställs från Varuförsörjningen.
  • Rena burkar finns i källarvåningen, vid hiss B2, skåpen märkta Burkförråd.
  • Provtransportbox kan köpas hos Claes Ohlsson. 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning beställs hos Solveco tfn 08-732727 eller via Apoteket. 

Cytologiprover

  • Gyn: Thinprepburk, plastspatel, cervixborste, objektglas, objektglasbox.
  • Övrig cytologi: Cytolyt eller preservcyt, burk med skruvlock 40 ml, plastflaska med skruvlock 250 ml, rör med skruvlock 250 ml, sputumset. 

Histologiprover

Burk med skruvlock 40 ml resp 100 ml, hink med lock 2,7 l resp 5 l. 

Fryssnitt

Allmänt om fryssnitt

Fryssnitt utförs under pågående operation där svaret är avgörande för operationens fortsatta utformning. Fryssnittsundersökning vid känd blodsmitta utförs ej. 

Anmälan

Fryssnitt föranmäls till laboratoriet på ankn 235 00 senast kl 16:00. Uppge pnr, typ av prov och insändande klinik. 

Remissuppgifter

Notera adekvata uppgifter, särskilt preoperativa fynd och frågeställning. Vid radikalitetsbedömning upppmärksammas särskilt orienteringen och kirurgiskt kritiska områden. En remiss per provinsändartillfälle. Ange fryssnitt och snabbtfn/tfn. 

Transport

Preparatet transporteras omedelbart efter uttagandet till laboratoriet. Ring på "signal akut inlämning" och överlämna preparatet till laboratoriepersonal. Från närliggande sjukhus insänds fryssnittsprov med taxi. Vävnaden kyls då med is i "platskuddar".

Övrigt

Fryssnittsundersökningar ger en preliminär bedömning på ett begränsat material. Definitiv diagnostik utförs efter sedvanlig undersökning. Fryssnittssvar lämnas inom c:a 15-20 minuters ankomst till laboratoriet.

Snabbsvar

Allmänt

Snabbsvar begärs vid brådskande fall då snabbt svar är nödvändigt för den omedelbara vidare handläggningen. 

Remissuppgifter

Ange snabbsvar och tfn, fax eller sökarnr dit svaret ska lämnas. 

Transport

Proverna lämnas snarast till laboratoriet, ring på "signal akut inlämning" och överlämna provet till laboratoriepersonal. 

Övrigt

Svar lämnas samma dag för punktionscytologi, benmärgsutstryk, stamcellskvantifiering och akuta leukemier och före kl 12:00 nästkommande arbetsdag för histologiska prover.
För vissa histologiska biopsier, inkomna före kl 08:30, kan svar lämnas samma dag. Skriftligt svar följer. 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 4 december 2019

Innehållsansvarig: Åsa Bergström

Publicerad av Emma Ahlbom

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/uso/labmed/provhantering_patologi