Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rondverksamhet Patologi

Rond hålls med kliniker för att optimera diagnostik och prognostik på provmaterial. Vid rond demonstreras begärda prover/patientfall för diskussion mellan diagnostiker och kliniker. Såväl internt som externt material demonstreras.

Lista med begärda rondfall skall vara patologen till handa senast två vardagar innan ronddag. Det går bra att faxa rondlista på faxnr:
019-602 10 35, alternativt sända denna via e-post eller post.

På listan anges patientens namn och personnummer, PAD-nr/sjukhus, klinisk diagnos och frågeställning, klinik/avd samt ansvarig läkare. Glas samt remisskopia från andra patologavdelningar beställs av respektive klinik.

Har du frågor angående rondverksamheten kontakta sekreteriatet tfn 019-602 13 40.

Objektglas i fokus


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 4 december 2019

Innehållsansvarig: Åsa Bergström

Publicerad av Emma Ahlbom

Aktuella rondtider

Måndag
Urologrond
Kl 14:00

Urinblåsecancer
Kl 14:00

Nedre gastrokirurgisk rond
Kl 14:30

Nationell MDK Peniscancer rond
Kl 14:45

Tisdag
Lungrond
kl 07:45

Hudrond
beroende på tillgång till dermatopatolog. Ej varje vecka.

Gastroenterologrond
kl 16:00

Onsdag
Bröstrond
kl 13:00

Öronrond
Kl 13:15

MDT
Kl 14:00

Torsdag
Hematolog och Lymfom rond
Kl 08:00

Neurorond
Kl 11:00

Dysplastirond, varannan torsdag (Jämn vecka)
Kl 11:30

Fredag
Gyn rond
Kl 09:00

Käkirurg
Endast någon gång per termin