Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nationell MDK peniscancer

Sedan 1 januari 2015 är Urologiska kliniken Örebro, tillsammans med Urologiska kliniken i Malmö, en nationell enhet för peniscancerkirurgi.

Samtliga nyupptäckta peniscancerfall och recidiv ska anmälas till nationell multidisciplinär konferens (MDK). MDK hålls via länk en gång per vecka med representation av urolog, dermatolog, onkolog, patolog och radiolog. Varje region ansvarar för sina patienter och konferensen är i enlighet med vårdprogrammet öppen för samtliga sex sjukvårdsregioner.

Remisstöd nationell MDK

Mall till höger på denna sida avser anmälan till nationell MDK för peniscancer i Örebro

Från och med den 2:a december 2019 tar Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro ansvaret för nationell MDK från Skånes Universitetssjukhus.
USÖ kommer att hålla ordförandeskapet för MDK i två år.
Konferens kommer att genomföras en gång per vecka på måndagar, klockan 14:45:00 – 15:45. Regionala centrum för peniscancer i Sverige är välkomna att delta (Umeå, SÖS, Örebro, Linköping, Göteborg och Malmö).

Samtliga urologiska, onkologiska och dermatologiska kliniker  — inklusive privatpraktiserande — kan remittera till nationell MDK, i första hand via sitt regionsjukhus alternativt direkt till en nationell vårdenhet för peniscancer (Malmö eller Örebro) som sedan sätter upp patienten till ronden.

Konferensens beslut dokumenteras alltid och faxas senast två dagar efter konferensen till remittenten som informerar patienten. Patientansvaret kvarstår hos remittenten tills motsatsen bestämts och dokumenterats vid MDT konferensen.


Deltagare
• Anmälande läkare eller ersättare
• Urolog från SUS
• Radiolog från SUS
• Patolog från SUS
• Dermatolog från SUS
• Kontaktsjuksköterska från SUS

Anmälan
Patienter anmäls via anmälningformulär (se anmälan till höger).
Anmälande läkare fyller i relevant klinisk information om allmäntillstånd, övriga sjukdomar och utredning.
Anmälan skickas via e-post, se anmälan eller lathund.

För demonstration av röntgen bilder.
I anmälan fylls information i om vilka undersökningar som ska demonstreras, röntgenavdelning och tidpunkt för undersökning.
Anmälande sjukhus ansvararar för att röntgenbilder länkas till Röntgen USÖ senast onsdag kl 12 veckan före konferensen. Röntgenutlåtande faxas till 019-602 50 74.

I anmälningsremissen bör det tydlig formuleras en fråga till radiolog vad det är som önskas från demonstrationen – dvs. lokalisation av metastas, storlek, progress, regress under behandling osv.
Konferensadministratörer på USÖ skriver demonstrationsremisser för undersökningar till Röntgenkliniken

För demonstration av PAD
Anmälande sjukhus ansvarar för att preparaten skickas till:
Patologen, Universitetssjukhuset, 701 85 Örebro.

I anmälan ska det tydligt formuleras en fråga till patolog om vad som ska eftergranskas/förevisas.

Fotografier
Fotografier ska om möjligt visas från anmälande sjukhus under själva ronden. Har man inte teknisk möjlighet till detta ska bilder delas via en DropZone som endast konferensadministratörer i Örebro har tillgång till.
OBS! Ingen avisering sker att filer laddats upp, kontakt måste tas med koordinator för att meddela att bilder finns att hämta. 


Kontaktpersoner
Elin Sjödin och Sanna Gustafsson
Konferensadministratörer
Tel. 019-602 22 47 samt 019-602 11 63
 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 december 2019

Innehållsansvarig: Elin Sjödin

Publicerad av Elin Sjödin

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/mdkpeniscancer

Uppkoppling till ronden

För uppkopplingsuppgifter vänligen kontakta konferensadministratörer, kontaktinformation längst ner på sidan.