Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regler angående fotografering, filminspelning och ljudupptagning

Dessa regler gäller för filminspelning, fotografering och ljudupptagning på Universitetssjukhuset Örebro.

Bakgrund
Med anledning av att ny teknik har ökat möjligheterna till ljudupptagning och filminspelning har också behovet av ordningsregler på området ökat.  

Syfte
Syftet med ordningsreglerna är främst att skydda patienters, men även personals integritet.  

Fotografering och filmning i USÖ:s lokaler kräver tillstånd 
Universitetssjukhusets lokaler är inte allmänna eller offentliga platser och därför får man inte utan särskilt tillstånd fotografera eller filma där. Förbudet att fotografera och filma utan tillstånd gäller även mobiltelefonkameror. Regeln gäller alla som vistas i lokalerna, även sjukhusets personal.   

Tillstånd att fotografera eller filma i sjukhusets lokaler
Verksamhetschef eller sjukhusdirektör kan ge tillstånd att fotografera i sjukvårdande lokaler eller i sjukhusens allmänna utrymmen och entréer. 

En förutsättning för tillståndet är att patienter eller personal aldrig får fotograferas eller filmas utan sitt medgivande.

Verksamhetschef/sjukhusdirektör kan i vissa fall och om så bedöms lämpligt och praktiskt ge generella tillstånd till fotografering och filmning.

Tillstånd kan endast ges av den som ansvarar för den aktuella sjukvårdsenheten efter hörande av den eller de patienter eller personal det gäller. 

Patienter eller övrig personal kan inte ge sådant tillstånd.  

När massmedia vill fotografera och filma i sjukhusets lokaler

 
Massmedia ska visas största möjliga öppenhet
Grundregeln för sjukhusets massmediakontakter är att visa största möjliga öppenhet med beaktande av patientens eller klientens integritet. 

När massmedia vill intervjua/fotografera/filma
Patienter respektive anställda avgör själva om de vill intervjuas och/eller fotograferas. Verksamhetschef eller sjukhusdirektör; det vill säga den som ansvarar för den aktuella sjukvårdsenheten, avgör om och hur massmedia ska få tillträde till enheten.  Patienter eller övrig personal kan inte ge sådant tillstånd.

Tillståndsbevis för fotografering/filmning för massmedia
Ett särskilt tillståndsbevis för fotografering/filmning för massmedia finns, som kan användas.

Tillståndsbevis för fotografering/filmning för massmedia utfärdas av verksamhetschef/motsvarande. 

Patient eller övrig personal kan eller får inte utfärda tillstånd. 

När patienter eller anhöriga vill filma och fotografera i sjukhusets lokaler 

 
Patienter som fotograferar varandra
För att skydda patienters integritet är det inte tillåtet att utan tillstånd fotografera eller filma varandra i sjukhusets lokaler. Det gäller även mobiltelefonkameror. Personer med skyddad identitet kan finnas i lokalerna. Varje patients personliga integritet ska värnas och rätten till sekretess säkerställas. Som patient ska man inte behöva riskera att synas i sammanhang man inte valt själv.  

Patienter och anhöriga som fotograferar personal
För att skydda personalens integritet är det inte tillåtet att utan tillstånd fotografera eller filma dem i sjukhusets lokaler. Det gäller även mobiltelefonkameror. 

Personal har inte skyldighet att medverka vid fotografering. Alla måste fråga personalen om lov innan de fotograferar eller filmar dem. 

Vård bygger på förtroende. På samma sätt som personalen värnar om patienters integritet bör det finnas ett ömsesidigt förhållningssätt att patienter också respekterar vårdpersonalens integritet. Detta säger inte att patienten inte får dokumentera sitt vårdbesök.

Överenskommelser om hur patienter dokumenterar sina vårdbesök bör göras och därmed kan mycket friktion undvikas.  

Ljudupptagning
Patienten har alltid rätt att dokumentera sitt vårdbesök. Om patienten önskar spela in ett samtal bör vårdpersonal och patient enas om formerna för detta. Utgångspunkt är att ljudupptagning ska tillåtas. För att en individ ska ha rätt till ljudupptagning måste personen själv delta i samtalet.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 28 december 2011

Innehållsansvarig: Ulrika Julin

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren