Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Alerta register ska förhindra trycksår, fall och undernäring

Undernäring som leder till yrsel, som gör att man faller, får frakturer och blir sängliggande och får liggsår. Det är inte ett helt ovanligt scenario i vården. Fall, trycksår och undernäring hänger ofta ihop. Det ena leder till det andra och det är vårdskador som innebär mycket lidande för  patienten och stora kostnader för samhället.

Anna Segerås, bitr chef visar arbetsgången på avd 94

Avdelning 82 och 94 är två vårdenheter på USÖ som numera bedömer risken för fall, undernäring och trycksår för sina patienter på ett systematiskt sätt med hjälp av kvalitetsregistret Senior Alert, ett webbaserat register och riskbedömningsinstrument.

Vårdskadorna ökade
Avdelning 82 som är en vårdenhet inom rehabilitering och reumatologi började riskbedöma patienter redan 2008.

– Vi vårdar personer med svåra avancerade sjukdomar. De flesta ligger kvar på avdelningen i flera veckor eller månader och en del ända upp till ett halvår. Risk för vårdskador som trycksår, fall och undernäring är mycket stor och vi upplevde att de ökade för varje år, säker Lisa Bjärmark, verksamhetschef på kliniken.

Tidig riskbedömning
– Men det var flera anledningar som gjorde att vi ville hitta ett systematiskt och bättre sätt att riskbedöma patienter och förhindra vårdskador, förklarar Lisa Bjärmark.

– Dels hade vi en väldigt hög användning av högteknologiska superavancerade madrasser som förhindrade trycksår. Vi kände oss lite osäkra och visste inte riktigt efter vilka kriterier de skulle användas.

– Vi hade också en patient på kliniken som avled i sviter av ett fall. En mycket tråkig händelse som ledde till en Lex Maria och det var då vi kunde konstatera att vi brustit i delar av dokumentationen. En av våra läkare på geriatriken hade hört talas om Senior Alert och vi intresserade oss för metoden och började riskbedöma våra patienter.

Teamarbete
Nu är alla på avdelningen involverade i arbetet med Senior Alert. De har internutbildat sig själva och det finns nutritionsansvariga, sårvårdsansvariga och madrassansvariga på kliniken.

– Det är ett teamarbete, konstaterar Pernilla Lindqvist som är sjuksköterska på avdelning 82. Det är viktigt att alla här är med på noterna om varför det är viktigt att registrera. Det blir ju trots allt lite dubbeljobb att både registrera risker i Senior Alert och sedan föra över till journal. Det får inte bli ytterligare ett papper. Tanken med registret är att vi kan följa upp och sätta in rätt åtgärder.

Lisa Bjärmark, verksamhetschef och Pernilla Lindqvist, sjuksköterskaKunskapsbas
– Registret hjälper oss både att se risker för den enskilde patienten samtidigt som det sker ett systematiskt arbete på gruppnivå. Vi övar upp vår blick och får en kunskapsbas där vi lär oss undvika olika slags skador, säger Pernilla Lindqvist.

Sedan januari 2010 riskbedömer kliniken cirka 85 procent av patienterna. Sedan starten 2008 har 550 registreringar gjorts.

– Det är svårt att säga om det har lett till färre skador. Men under 2009 och 2010 har skadorna åtminstone inte ökat som vi upplevde att de gjorde tidigare, säger Lisa Bjärmark. Nu strävar vi efter att få in risktänkandet i alla led. Vi tar ju emot patienter från andra avdelningar och sedan för ju vi över patienterna till kommunen.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 7 juni 2011

Innehållsansvarig: Oss emellan

Publicerad av Anita Pettersson