Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Ny behandlingsmetod mot hjärtflimmer på USÖ

Operation i labyrinter blir säkrare med hjälp av kyla:

Anders Alsson, överläkare på Thoraxkirurgiska kliniken vid USÖPatienter med hjärtflimmer löper ökad risk att drabbas av stroke, blodpropp och för tidig död. Förmaksflimmer som är den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat innebär att ett ”elektriskt kaos” har uppstått i hjärtats förmak. Thoraxkirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro har börjat använda en ny operationsmetod för att bota de allra svåraste fallen av förmaksflimmer.

- Med hjälp av en 160 grader kall gas åstadkommer vi snitt i hjärtats förmak enligt vissa linjer för att blockera de elektriska impulser som orsakar förmaksflimmer, berättar Anders Ahlsson, överläkare vid Thoraxkirurgiska kliniken. Metoden kallas CryoMaze och är en utveckling av tidigare använd kirurgisk metod så kallad Mazekirurgi. Cryo betyder kyla och Maze betyder labyrint.

Skär i labyrinter
- Vi skär med hjälp av kyla i ett labyrintliknande mönster för att skapa ärr som fungerar som elektriska barriärer. Snitten kan också göras av värme och då bränner vi ärr med hjälp av mikro- eller radiovågor. I början gjordes operationen genom att snitta och sy ihop. Det var ingen ofarlig operation och blödningar och proppbildningar var allvarliga och inte helt ovanliga komplikationer, förklarar Anders Ahlsson.

Kylan gör att förfarandet blir säkrare och går snabbare, och preliminära undersökningar visar att mellan 80 och 90 procent av patienterna kan bli botade från sitt hjärtflimmer med kyla mot tidigare 60 och 70 procent av dem som blev botade med värme.

Första patienten
För ett par veckor sedan opererades den första patienten med den nya metoden på USÖ, med assistans från Sahlgrenska sjukhuset.
- Vi räknar med att operera 20-30 patienter per år med den nya metoden. Vi använder tekniken på patienter med ett ständigt förmaksflimmer och då annan hjärtoperation krävs, till exempel kranskärlsoperation eller hjärtklaffoperation.

Arsenal av metoder
- Det finns en arsenal med olika metoder att bota personer som lider av förmaksflimmer, förklarar Anders Ahlsson. Flimmerforskningen har pågått i ett tiotal år och utvecklingen går ständigt framåt. Det kommer ständigt nya tekniker, ny apparatur och nya behandlingsprinciper. I Sverige finns numera  en grupp flimmerkirurger som gemensamt tittar igenom nya metoder som kommer.

Vanligast är att behandla förmaksflimmer med hjälp av läkemedel eller elektriska stötar under narkos, så kallad defibrillering. Hjälper inte detta kan kateterablation via ljumsken vara aktuell. Katetern isolerar med hjälp av radiofrekvensenergi bort de områden i hjärtat som orsakar den snabba hjärtklappningen. Nästa steg kan vara titthålskirurgi, som nu utvärderas i en studie på USÖ.

- Hos patienter med annan hjärtsjukdom som kräver operation kan Cryomazeoperationen vara ett mycket lämpligt alternativ. Att vi nu kan erbjuda behandlingen innebär också att USÖ har en modern och komplett uppsättning metoder för flimmerbehandling.  

 

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 7 juni 2010

Innehållsansvarig: Petra Ekenstam

Publicerad av Petra Ekenstam

För mer information kontakta:

Anders Ahlsson, överläkare Thoraxkirurgiska kliniken
Tel 019-602 52 05