Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kemisk arbetsmiljö

Kemikalier är ett vanligt inslag i många arbetsmiljöer. Ämnen som finns på arbetsplatsen kan vara hälsofarliga, brandfarliga eller explosiva. De kan också ha skadlig temperatur eller orsaka farliga reaktioner i kontakt med andra ämnen.

Gaser som i sig inte är farliga kan tränga undan syret och orsaka kvävning i dåligt ventilerade utrymmen. Påverkan på hälsan kan vara olika allvarlig, med alltifrån lokala akuta skador som frätskador till systematiska hälsoeffekter som allergi och cancer. Skador kan uppstå efter kort kontakt med ämnet i fråga eller efter en lång tids exponering.

Risker finns vid:

  • Hudkontakt med ämnen kan skada hud, ögon och slemhinnor. 
  • Inandning av ämnen eller föreningar som bildats i kontakt med ämnen kan påverka lungor och luftvägar.
  • Förtäring av ämnen, kanske som förorening på dina händer.
  • Brand eller explosion.
  • Inandning av luft med för lite syre ger trötthet eller i allvarliga fall medvetslöshet.

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 4 november 2016

Innehållsansvarig: Kerstin Norman

Publicerad av Jens Qvarngård

Har du frågor?

Kontakta:
Lena Andersson
Yrkeshygieniker
Telefon 019-602 35 92