Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Småföretag

Antalet sysselsatta i Sverige uppgick till drygt 4,2 miljoner våren 2004. Av dessa arbetade drygt en tredjedel i småföretag och närmare 405 000 var aktiva företagare.

Många småföretagare anser att det enda sättet att bli en "verkligt fri människa" är att driva ett eget företag. Att få arbeta självständigt och förverkliga sina idéer tycks vara starka drivkrafter.

Ledarskapet av stor betydelse

Ledarskapet och ledarstilen är mycket varierande. Att vara främst bland jämlikar är viktigare än att vara chef över en arbetsgrupp.

Ledarskapet och arbetsorganisationen har stor betydelse för relationerna både inom och utom företaget. Den gemensamma värdegrunden, branschkulturen, kundkraven och konkurrenssituationen är exempel på faktorer som påverkar företagets relationer och hur man agerar.

Gemenskap och variation präglar småföretaget

Situationen i småföretagen kännetecknas ofta av god gemenskap, varierade arbetsuppgifter och korta beslutsvägar. Frånvaron är i regel låg och varje persons insats är viktig. Produktionen går i första hand och man hinner inte alltid planera för en god arbetsmiljö.

Framtidens företag

Många menar att det är i småföretag framtidens arbetstillfällen ska skapas. I små, serviceinriktade företag på lokala marknader.

Småföretagsenhet

Arbets- och miljömedicin har sedan verksamheten startades ägnat särskilt intresse åt arbetsmiljön i småföretag, eftersom vi tidigt såg att behovet av arbetsmiljöfrågor var stort i det sammanhanget.

För att råda bot på problemet tillkom Småföretagsenheten 1980 med syfte att kartlägga hälsorisker och att stimulera arbetsmiljöarbetet i de minsta företagen.

Under årens lopp har ett stort antal småföretagsprojekt genomförts och metoder samt modeller för arbetsmiljöarbetet har tagits fram. Kontakta oss gärna om du är i behov av materialet.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 12 januari 2017

Innehållsansvarig: Kerstin Norman

Publicerad av Jens Qvarngård

Visste du?

  • Över 99 procent av de privata företagen har färre än femtio anställda och definieras som småföretag.
  • Som undergrupp förekommer ofta benämningen mikroföretag om företag med färre än tio anställda.
  • Två av tre småföretag finns inom tjänstesektorn.
  • Nästan vart femte företag startas av person med invandrarbakgrund.