Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rapporter

2019

Sjöström Y, Hagström K. Inventering av möjlig kemikalieexponering vid avdelning 35 på Universitetssjukhuset i Örebro. Diarienummer 17RS6110.
Ladda ner rapport

Mannerling A-C,  Hagström K, Petterson C, Alvinzi L, Nilsson T. Miljömedicinsk bedömning: Rödfyr i parkmark, Örebro kommun. Diarienummer 19RS5411.
Ladda ner rapport

Mannerling A-C, Petterson C, Alvinzi L, Månsson J. Miljömedicinsk bedömning: Förorenad mark vid Glödlampan 15, Nyköpings kommun. Diarienummer 19RS1777.
Ladda ner rapport
Ladda ner komplettering av tidigare bedömning (diarienummer 19RS1777-2)

Bryngelsson I-L, Norman K, Persson C. Arbetshälsorapport - Liv & hälsa 2017. Förvärvsarbetande 18-69 år i Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län.
Ladda ner rapport

Mannerling A-C, Petterson C, Alvinzi L, Månsson J. Miljömedicinsk bedömning: Förorenad mark vid Sandåsgatan/Bläckhornsgatan, Bäckhammar, Kristinehamns kommun. Diarienummer 19RS1622-1.
Ladda ner rapport

Gidlöf-Gunnarsson A, Riihinen J. Effekter av vägtrafikbuller före och efter anläggning av bullerreducerande asfalt och hastighetssänkning i Örebro
Ladda ner rapport

2018

Miljö och hälsa 2018 - regional miljöhälsorapport för Södermanlands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län
Läs mer och ladda ner rapport

Bjurlid F. Jämförelser av halter läkemedel i utgående vatten från avloppsreningsverk Sörmlands läns landsting mellan 2008/2009 och 2013-2017. Diarienummer 18RS4284-1.
Ladda ner rapport

Persson, J., Hagberg, J., Wang, T. A survey of organic flame retardants and plasticizers in building materials on the Swedish market and their occurrence in indoor environments. Naturvårdsverket, Örebro, DiVA id: diva2:1268351.
Ladda ner rapport

Mannerling A-C. Barns miljö i förskolan. Inomhusluftens kvalitet.
Ladda ner rapport

Mannerling A-C, Pettersson C, Löfstedt H. Miljömedicinskt yttrande: Förorenad mark på Fjugesta 2:212 Lekebergs kommun. Diarienummer 18RS6505-1.
Ladda ner rapport

Navid S. Inomhusmiljöundersökning genom miljömedicinsk enkätmetodik på Arbets- och miljömedicin, USÖ september 2017. Individuellt arbete som del i specialistutbildning i arbetsmedicin. Diarienummer 18RS3471.
Ladda ner rapport

Pettersson C, Mannerling A-C, Löfstedt H. Miljömedicinskt yttrande: Förorenad mark på förskolan Garhyttan i Kopparberg
Ladda ner rapport

Ricklund N, Pettersson C, Löfstedt H. Miljömedicinskt yttrande: exponering för bly vid förskolan Grenadjären 9 Örebro. Diarienummer 18RS1544-1.
Ladda ner rapport

Trytko R. Effekter av helkroppsvibrationer hos stridsfordonspersonal. Individuellt arbete som del i specialistutbildning i arbetsmedicin. Diarienummer 18RS4975.
Ladda ner rapport

2017

Mannerling A-C, Hagström K.
Hälsorelaterad miljöövervakning. Cancerframkallande ämnen i tätortsluft. Ladda ner rapport

Mood P, Gidlöf-Gunnarsson A.
Hälsosamma arbetstider. En utbildningsintervention gällande schemaläggning och livsstilsfaktorer för skiftarbetare inom vården.
Rapport AMM 5/2017

Hagström K, Pettersson C, Graff P.
Miljömedicinskt yttrande:
Exponering för bly, arsenik och kadmium vid Åmmebergs badplats
Rapport AMM 2/2017

Pelto-Piri V, Engström K, Engström I, Sandén P, Warg L-E, Kjellin L. (2017). Hantering av hot och våld. Personalen syn på etik, bemötande och säkerhet i mötet med ungdomar på institutioner. Staten institutionsstyrelse, Institutionsvård i fokus, nr 12, 2017.
Ladda ner rapport

2016

Gidlöf-Gunnarsson A, Warg-L-E.
Arbetsmiljö, arbetstider och hälsa: Utvärdering av skiftscheman vid akutmottagningen i Arvika. Ett samarbetsprojekt med Landstingshälsan i Värmland.
Rapport AMM 8/2016
Populärvetenskaplig version som broschyr

Gidlöf-Gunnarsson A, Warg-L-E, Ögren M, Riihinen J.
Effekter av buller från vägtrafik och tillgång till tyst sida.
Rapport AMM 2/2016
Populärvetenskaplig version i bokformat

2015

Westberg H, Westerlund J, Mölleby G, Graff P, Bryngelsson IL, Johansson N, Eriksson K, Löfstedt H.
Exponering för trikloramin och trihalometaner och ohälsa vid arbete i mellansvenska rehabiliteringsbad (DUST-län).
Rapport AMM 7/2015

2014 

Gidlöf-Gunnarsson A, Warg L-E.
Sjuksköterskors upplevelser av en arbetsschemaförändring vid sjukhuset i Torsby. Ett samarbetsprojekt med Landstingshälsan i Värmland.
Rapport AMM 6/2014

2013

Warg L-E, Mölleby G, Hansson A-S, Vihlborg P, Hansson P, Bryngelsson I-B."Kyrkan är nog en lite speciell arbetsplats". Arbetsmiljö, ohälsa, sjukskrivning i fyra kristna samfund.
Rapport AMM 1/2013

2011

Fakhri G, Hagström K.
Förekomst av läkemedelsrester i dricksvatten, vattenmiljö och slam. En litteratursammanställning av utsläpp av läkemedelsrester i rå- och dricksvatten, slam från avloppsreningsverk samt våtmarker i Sverige. Grundrapport AMM 12/2011.

2010

Fakhri G, Hagström K, Westberg H.
Läkemedelsrester i avloppsvatten.
Rapport AMM 01/2010

Westerlund J, Westberg H, Eriksson K, Porat A-M, Bryngelsson I-L, Löfstedt H, Mölleby G.
Exponering för trikloramin och trihalometaner vid åtta badanläggningar i Mellansverige.
Rapport AMM-L- 2010/51

2008

Berg P, Bryngelsson I-L, Ohlson C-G.
Hälsoproblem med glasfiberbaserade byggskivor.
Rapport nr AMM 9/2008

Gunnarsson L-G, Porat A-M, Bryngelsson I-L, Ngo Y, Berg P, Nihlson A, Warg L-E.
Centrum för Särskild Miljökänslighet – 10-års uppföljning.
Rapport nr AMM 3/2008

2007 

Andersson L, Bryngelsson I-L, Magnuson A, Ohlson C-G, Westberg H, Nayström P.
Kvarts i gjuterier - exponering, ohälsa, åtgärder.
Kvartsprojekt 2007. Delrapport 2 - Kohortstudien.
Rapport nr AMM-L-2007/17

Andersson L, Bryngelsson I-L, Ohlson C-G, Westberg H, Lilja BG. 
Kvarts i gjuterier - exponering, ohälsa, åtgärder.
Kvartsprojekt 2007. Delrapport 1 - Exponering.
Rapport nr AMM-L-2007/16

Hellsing A-L, Duberg C, Overmeer T. 
Genomgång av arbetsrotation, arbetsorganisation och intern kommunikation vid koksverket, SSAB Oxelösund.
Rapport nr AMM 7/2007

2006

Andersson L, Westberg H, Bryngelsson I-L, Lundholm C. Cancerframkallande ämnen i tätortsluft Lindesberg 2005/2006.
Rapport nr YM 16/06

Seldén A, Bergström B, m fl.
Uran i dricksvatten från bergborrade brunnar - exponering, utsöndring och njurtoxiska effekter.
VA-Forsk rapport nr 2006-27

Hygerth M, Westberg H, Ohlson C-G.
Exponering för lustgas vid sex förlossningsavdelningar i Mellansverige.
Rapport nr YMK-L-2006/27

2005

Claesson K, Gunnarsson L-G. 
Människokunskap för chefer - utvärdering av utbildningsprogram för chefer inom kriminalvården, 2003-2004.
Rapport nr YM 6/2005

Hult E-B, Ohlson C-G.
Kartläggning av stress och arbetsorganisation inom arbetsgrupper i offentliga förvaltningar  - StressOff  
Rapport YM 7/2005
Sammanfattning YM 7/2005
 
Gunnarsson L-G, Claesson K, Hertting A, Hjort, L, Hult E-B, Lindblom K.
Stressforum 2004
Rapport nr YM 2/2005  

2004

Hygerth M, Berg Krister, Andersson Lennart, Westberg H, Ohlson C-G. Exponeringsmätningar av lustgas, sevofluran, isofluran samt desfluran vid operations- och uppvakningsavdelningar på nio sjukhus i Mellansverige. Rapport nr YMK-L-2004/24

2003

Berg P, Bryngelsson I-L, Fedeli C, Färm G.
Exponering för lödrök och besvär från luftvägar och hud bland lödoperatörer i elektronikindustrin - ett pilotprojekt.
Rapport nr  YM 9/2003

Andersson K.
Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultat av en kartläggande enkätundersökning genomförd våren 2003. Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro,
Rapport nr MM 12/2003

2002

Westberg H, Linder B, Wiklund L, Berg K, Löfstedt H , Bryngelsson I-L, Lilja BG, Nayström P.
Exponering för isocyanater och formaldehyd i gjuterier som använder Hot Box-bindemedel. 
Rapport nr YM 16/2002 

1999

Andersson K.
Kartläggning av matsituationen för skolelever i ett Stockholmsdistrikt – ett pilotprojekt. Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.
Rapport nr MM 28/1999

Andersson K, Fagerlund I, Wistrand B.
Inomhusklimatet i Stockholms skolor. Resultatet av enkät­undersökning omfattande tre av Stockholms sex skoldistrikt. Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.
Rapport nr MM 25/1999


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 26 november 2019

Innehållsansvarig: Jessika Hagberg

Publicerad av Jens Qvarngård

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/amm/rapporter