Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rapporter

2019

Mannerling A-C, Pettersson C. Luftmätningar vid två förskolor i Karlskoga. Diarienummer 19RS9900-1.
Ladda ner rapport

Ricklund N. Mätning av vibrationsexponering under motionscykling. Projektarbete inom Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön, höstterminen 2019. Diarienummer 19RS9985.
Ladda ner rapport

Mannerling A-C,  Hagström K, Petterson C, Alvinzi L, Nilsson T. Miljömedicinsk bedömning: Rödfyr i parkmark, Örebro kommun. Diarienummer 19RS5411.
Ladda ner rapport
Ladda ner komplettering av tidigare bedömning (diarienummer 19RS5411-2)

Mannerling A-C, Petterson C, Alvinzi L, Månsson J. Miljömedicinsk bedömning: Förorenad mark vid Glödlampan 15, Nyköpings kommun. Diarienummer 19RS1777.
Ladda ner rapport
Ladda ner komplettering av tidigare bedömning (diarienummer 19RS1777-2)

Bryngelsson I-L, Norman K, Persson C. Arbetshälsorapport - Liv & hälsa 2017. Förvärvsarbetande 18-69 år i Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län.
Ladda ner rapport

Mannerling A-C, Petterson C, Alvinzi L, Månsson J. Miljömedicinsk bedömning: Förorenad mark vid Sandåsgatan/Bläckhornsgatan, Bäckhammar, Kristinehamns kommun. Diarienummer 19RS1622-1.
Ladda ner rapport

Gidlöf-Gunnarsson A, Riihinen J. Effekter av vägtrafikbuller före och efter anläggning av bullerreducerande asfalt och hastighetssänkning i Örebro
Ladda ner rapport

Mannerling A-C, Månsson J, Pettersson C, Alvinzi L. Miljömedicinsk bedömning: Förorenad mark vid Rävgården, Svanskog, Säffle kommun. Diarienummer: 19RS1029.
Ladda ner rapport

Pettersson C, Mannerling A-C, Månsson J. Miljömedicinsk bedömning: Förorenad mark vid Rådhuskvarteret 5 i Lindesberg. Diarienummer 19RS694-1.
Ladda ner rapport

Petterson C, Mannerling A-C. Miljömedicinskt yttrande: Förorenad mark på fastigheten Skogsbrynet 8 i Kopparberg. Ljusnarsberg, Örebro. Diarienummer 18RS9604.
Ladda ner rapport

2018

Miljö och hälsa 2018 - regional miljöhälsorapport för Södermanlands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län
Läs mer och ladda ner rapport

Bjurlid F. Jämförelser av halter läkemedel i utgående vatten från avloppsreningsverk Sörmlands läns landsting mellan 2008/2009 och 2013-2017. Diarienummer 18RS4284-1.
Ladda ner rapport

Persson, J., Hagberg, J., Wang, T. A survey of organic flame retardants and plasticizers in building materials on the Swedish market and their occurrence in indoor environments. Naturvårdsverket, Örebro, DiVA id: diva2:1268351.
Ladda ner rapport

Mannerling A-C. Barns miljö i förskolan. Inomhusluftens kvalitet.
Ladda ner rapport

Mannerling A-C, Pettersson C, Löfstedt H. Miljömedicinskt yttrande: Förorenad mark på Fjugesta 2:212 Lekebergs kommun. Diarienummer 18RS6505-1.
Ladda ner rapport

Navid S. Inomhusmiljöundersökning genom miljömedicinsk enkätmetodik på Arbets- och miljömedicin, USÖ september 2017. Individuellt arbete som del i specialistutbildning i arbetsmedicin. Diarienummer 18RS3471.
Ladda ner rapport

Pettersson C, Mannerling A-C, Löfstedt H. Miljömedicinskt yttrande: Förorenad mark på förskolan Garhyttan i Kopparberg
Ladda ner rapport

Ricklund N, Pettersson C, Löfstedt H. Miljömedicinskt yttrande: exponering för bly vid förskolan Grenadjären 9 Örebro. Diarienummer 18RS1544-1.
Ladda ner rapport

Trytko R. Effekter av helkroppsvibrationer hos stridsfordonspersonal. Individuellt arbete som del i specialistutbildning i arbetsmedicin. Diarienummer 18RS4975.
Ladda ner rapport

2017

Sjöström Y, Hagström K. Inventering av möjlig kemikalieexponering vid avdelning 35 på Universitetssjukhuset i Örebro. Diarienummer 17RS6110.
Ladda ner rapport

Mannerling A-C, Hagström K.
Hälsorelaterad miljöövervakning. Cancerframkallande ämnen i tätortsluft. Ladda ner rapport

Mood P, Gidlöf-Gunnarsson A.
Hälsosamma arbetstider. En utbildningsintervention gällande schemaläggning och livsstilsfaktorer för skiftarbetare inom vården.
Rapport AMM 5/2017

Hagström K, Pettersson C, Graff P.
Miljömedicinskt yttrande:
Exponering för bly, arsenik och kadmium vid Åmmebergs badplats
Rapport AMM 2/2017

Pelto-Piri V, Engström K, Engström I, Sandén P, Warg L-E, Kjellin L. (2017). Hantering av hot och våld. Personalen syn på etik, bemötande och säkerhet i mötet med ungdomar på institutioner. Staten institutionsstyrelse, Institutionsvård i fokus, nr 12, 2017.
Ladda ner rapport

2016

Mannerling A-C.
Miljömedicinsk riskbedömning - Intag av brunnsvatten med hög ammonium- och manganhalt.
Ladda ner rapport

Gidlöf-Gunnarsson A, Warg-L-E.
Arbetsmiljö, arbetstider och hälsa: Utvärdering av skiftscheman vid akutmottagningen i Arvika. Ett samarbetsprojekt med Landstingshälsan i Värmland.
Rapport AMM 8/2016
Populärvetenskaplig version som broschyr

Mannerling A-C, Hagström K.
Miljömedicinskt yttrande:
Kompletterande utredning gällande exponering för arsenik och bly i samband med motocrosskörning vid Bastkärns gruvområde
Ladda ned rapport

Hagström K.
Jämförelse av halter av läkemedel i utgående vatten från avloppsreningsverk i Sörmlands läns landsting mellan 2008/2009 och 2015.
Ladda ned rapport 

Gidlöf-Gunnarsson A, Warg-L-E, Ögren M, Riihinen J.
Effekter av buller från vägtrafik och tillgång till tyst sida.
Rapport AMM 2/2016
Populärvetenskaplig version i bokformat

2015

Westberg H, Westerlund J, Mölleby G, Graff P, Bryngelsson IL, Johansson N, Eriksson K, Löfstedt H.
Exponering för trikloramin och trihalometaner och ohälsa vid arbete i mellansvenska rehabiliteringsbad (DUST-län).
Rapport AMM 7/2015

Westberg H,  Jindblad J,  Sjöborg L, Andersson L, Berg P, Tinnerberg H,  Landberg H. 
Modellering av exponering och risk i offentlig vårdverksamhet- användning av Stoffenmanager.
Rapport AMM 6/2015

Mannerling A-C, Månsson J, Hagström K.
Miljömedicinskt yttrande:
Exponering för arsenik och bly i samband med motocrosskörning vid Bastkärns gruvområde
Ladda ned rapport

Mannerling A-C, Månsson J, Hagström K.
Bedömning av arbetsmiljö i samband med provtagning och sanering av PAHer vid Bryggudden, Karlstad
Ladda ned rapport

Mannerling A-C, Hagström K.
Miljömedicinskt yttrande: konsumtion av kräftor från Torskbäcken i Värmland – finns det några risker?
Ladda ned rapporten

2014
Mannerling A-C.
Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation av bostadshus i närheten av hästverksamhet i Aggerud, Karlskoga kommun.
Ladda ned rapport

Gidlöf-Gunnarsson A, Warg L-E.
Sjuksköterskors upplevelser av en arbetsschemaförändring vid sjukhuset i Torsby. Ett samarbetsprojekt med Landstingshälsan i Värmland.
Rapport AMM 6/2014

2013

Warg L-E, Mölleby G, Hansson A-S, Vihlborg P, Hansson P, Bryngelsson I-B."Kyrkan är nog en lite speciell arbetsplats". Arbetsmiljö, ohälsa, sjukskrivning i fyra kristna samfund.
Rapport AMM 1/2013

2012
Westberg H, Sjögren B, Elihn K, Jansson A, Andersson E, Persson B, Andersson L, Fahkri G, Bryngelsson I-L, Porat A-M, Karlsson C.
Exponering för partiklar och biomarkörer för inflammatoriska svar hos arbetare i pappers- och massaindustri.
Rapport AMM 6/2012

Gunnarsson L-G, Mood P.
Arbetshälsa och sjukskrivning i mellansvenska regionen
(DUST-länen).
Rapport AMM 3/2012

Gunnarsson L-G.
Fysisk aktivitet på arbetstid - friskvårdsprojekt i Värmland.
Rapport AMM 2/2012

2011
Andersson L, Westberg H, Bryngelsson I-B, Husby B, Arvidsson H.
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft. Lindesberg 2010/2011
Rapport AMM 17/2011

Fakhri G, Hagström K.
Förekomst av läkemedelsrester i dricksvatten, vattenmiljö och slam. En litteratursammanställning av utsläpp av läkemedelsrester i rå- och dricksvatten, slam från avloppsreningsverk samt våtmarker i Sverige. Grundrapport AMM 12/2011.

2010

Fakhri G, Hagström K, Westberg H.
Läkemedelsrester i avloppsvatten.
Rapport AMM 01/2010

Westerlund J, Westberg H, Eriksson K, Porat A-M, Bryngelsson I-L, Löfstedt H, Mölleby G.
Exponering för trikloramin och trihalometaner vid åtta badanläggningar i Mellansverige.
Rapport AMM-L- 2010/51

2008

Berg P, Bryngelsson I-L, Ohlson C-G.
Hälsoproblem med glasfiberbaserade byggskivor.
Rapport nr AMM 9/2008

Gunnarsson L-G, Porat A-M, Bryngelsson I-L, Ngo Y, Berg P, Nihlson A, Warg L-E.
Centrum för Särskild Miljökänslighet – 10-års uppföljning.
Rapport nr AMM 3/2008

2007 

Andersson L, Bryngelsson I-L, Magnuson A, Ohlson C-G, Westberg H, Nayström P.
Kvarts i gjuterier - exponering, ohälsa, åtgärder.
Kvartsprojekt 2007. Delrapport 2 - Kohortstudien.
Rapport nr AMM-L-2007/17

Andersson L, Bryngelsson I-L, Ohlson C-G, Westberg H, Lilja BG. 
Kvarts i gjuterier - exponering, ohälsa, åtgärder.
Kvartsprojekt 2007. Delrapport 1 - Exponering.
Rapport nr AMM-L-2007/16

Hellsing A-L, Duberg C, Overmeer T. 
Genomgång av arbetsrotation, arbetsorganisation och intern kommunikation vid koksverket, SSAB Oxelösund.
Rapport nr AMM 7/2007

2006

Andersson L, Westberg H, Bryngelsson I-L, Lundholm C. Cancerframkallande ämnen i tätortsluft Lindesberg 2005/2006.
Rapport nr YM 16/06

Seldén A, Bergström B, m fl.
Uran i dricksvatten från bergborrade brunnar - exponering, utsöndring och njurtoxiska effekter.
VA-Forsk rapport nr 2006-27

Hygerth M, Westberg H, Ohlson C-G.
Exponering för lustgas vid sex förlossningsavdelningar i Mellansverige.
Rapport nr YMK-L-2006/27

2005

Claesson K, Gunnarsson L-G. 
Människokunskap för chefer - utvärdering av utbildningsprogram för chefer inom kriminalvården, 2003-2004.
Rapport nr YM 6/2005

Hult E-B, Ohlson C-G.
Kartläggning av stress och arbetsorganisation inom arbetsgrupper i offentliga förvaltningar  - StressOff  
Rapport YM 7/2005
Sammanfattning YM 7/2005
 
Gunnarsson L-G, Claesson K, Hertting A, Hjort, L, Hult E-B, Lindblom K.
Stressforum 2004
Rapport nr YM 2/2005  

2004

Hygerth M, Berg Krister, Andersson Lennart, Westberg H, Ohlson C-G. Exponeringsmätningar av lustgas, sevofluran, isofluran samt desfluran vid operations- och uppvakningsavdelningar på nio sjukhus i Mellansverige. Rapport nr YMK-L-2004/24

2003

Berg P, Bryngelsson I-L, Fedeli C, Färm G.
Exponering för lödrök och besvär från luftvägar och hud bland lödoperatörer i elektronikindustrin - ett pilotprojekt.
Rapport nr  YM 9/2003

Andersson K.
Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultat av en kartläggande enkätundersökning genomförd våren 2003. Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro,
Rapport nr MM 12/2003

2002

Westberg H, Linder B, Wiklund L, Berg K, Löfstedt H , Bryngelsson I-L, Lilja BG, Nayström P.
Exponering för isocyanater och formaldehyd i gjuterier som använder Hot Box-bindemedel. 
Rapport nr YM 16/2002 

1999

Andersson K.
Kartläggning av matsituationen för skolelever i ett Stockholmsdistrikt – ett pilotprojekt. Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.
Rapport nr MM 28/1999

Andersson K, Fagerlund I, Wistrand B.
Inomhusklimatet i Stockholms skolor. Resultatet av enkät­undersökning omfattande tre av Stockholms sex skoldistrikt. Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.
Rapport nr MM 25/1999


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 14 februari 2020

Innehållsansvarig: Jessika Hagberg

Publicerad av Marita Nyström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/amm/rapporter