Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

SAM-metoden STEG-FÖR-STEG

Metod - SAM i företag och vården

En enkel metod och ett material som hjälper alla typer av verksamheter att starta och driva ett fungerande och utvecklande Systematiskt ArbetsMiljöarbete (SAM).

Metoden utvecklades under 90-talet för småföretagens behov men används sedan många år inom alla typer av verksamheter.

Utvärdering av metoden visar att tre av fyra arbetsplatser kan arbeta vidare på egen hand efter att ha fått hjälp i starten. Den s.k. handledarmodellen medför goda resultat för arbetsmiljön.

Metoden i korthet

När chefen/ledningen har fattat beslut om att tillämpa metoden för systematiskt arbetsmiljöarbete så träffar instruktören eller den interna handledaren alla gemensamt på arbetsplatsen vid tre tillfällen med cirka en månads mellanrum (cirka 1,5 tim/gång).

Vid träffarna får chefer och medarbetare inblick i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete och lär sig använda verktygen i arbetsmaterialet för att skapa en god arbetsmiljö med goda arbetsförhållanden. Man kommer fram till vad som är viktigt för att både verksamheten och medarbetarna ska fungera bra och hur man kan förbättra arbetsförhållanden genom att minska risker, överbelastningar eller störningar i arbetet.


Metoden anpassas till verksamhetens behov

Uppgifter genomförs mellan mötena då man successivt inför SAM. Man går bland annat igenom vilka arbetsmiljökrav (regler) som gäller för verksamheten och förbättrar rutinerna.

Alla deltar och bidrar med sina kunskaper och erfarenheter för att förbättra arbetsmiljön. Efter ett år görs en uppföljning (revision- träff 4) av SAM-arbetet.

Metoden steg för steg

Det hela startar vanligen med att en extern instruktör tillsammans med en intern SAM-ordnare/handledare hjälper verksamheten att komma igång med SAM eller med att få fart på avstannat SAM-arbete. Nedan ges exempel på vad som tas upp vid respektive träff och på uppgifter som verksamheten förväntas utföra mellan träffarna.

Träff 1

- Vad innebär Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)?
- Presentation av hur man med hjälp av metoden och arbetsmaterialet får SAM att fungera
- Information om undersökning av arbetsmiljön och risker i arbetet
- Personalen får rangordna viktiga faktorer för en god arbetsmiljö


Man får i uppgift att undersöka arbetsmiljön med hjälp av någon checklista i materialet


Träff 2

- Redovisning av resultat från ranking av viktiga faktorer för en bra arbetsmiljö
- Avrapportering av resultaten från arbetsmiljökartläggningen
- Information om arbetsmiljöpolicy, handlingsplan och fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Man får i uppgift att arrangera en arbetsplatsträff då man:
- diskuterar verksamhetens arbetsmiljöpolicy
- gör en handlingsplan utifrån bl.a. resultat från undersökning med hjälp av checklistan
- ser över och fördelar arbetsmiljöuppgifter

Träff 3

- Rapportering från arbetsplatsträff (policy, handlingsplan och fördelning av arbetsmiljöuppgifter)
- Information om arbetsmiljökrav (regler) för verksamheten
- Information om uppföljning av SAM
- Information om rutiner för arbetsmiljöarbetet

Man får i uppgift att sammanställa vilka arbetsmiljöregler som berör verksamheten samt att se över gamla rutiner och skapa tydliga rutiner för arbetsmiljöarbetet


Träff 4 - ett år senare


- Uppföljning/revision av SAM

Instruktören utgår i regel, eller får en annan roll.
Arbetsplatsen arbetar vidare på egen hand med hjälp av intern SAM-ordnare.Länk till manual

SAM-metoden bidrar till en bättre och säkrare arbetsmiljö där man även ges bättre förutsättningar att utföra ett bra arbete.

SAM är ett ständigt pågående förbättringsarbete som berör alla.


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 31 augusti 2015

Innehållsansvarig: Kerstin Norman

Publicerad av Annika Gelin

Länkar till material

 

Informationsblad om metoden

Bildspel om SAM och SAM-metoden

Forskning om metoden (Göteborgs universitets bibliotek)

Dansk granskning av metoden för SAMarbejde (NFA)

Metoder för att uppmärksamma och bedöma psykosocial ohälsa (vår metod SAMarbete) (Arbetsmiljöverket)

SAM-cirkeln

Bruttolista över arbetsmiljöregler  

 

Kort bakgrund:

Alla verksamheter ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Faror och brister ska uppmärksammas och åtgärdas innan de åsamkar skador på hälsan. Ytterst handlar arbetsmiljöarbetet om att man som arbetsgivare ger sin personal bästa möjliga förutsättningar att utföra ett bra arbete samtidigt som de slipper utsättas för skadliga faktorer.

Det finns lagar och regler som syftar till att förebygga ohälsa och skador i arbetet. Riskbedömningar är ett återkommande krav. Checklistorna i materialet används för att underlätta det arbetet.

Genom samverkan och god planering förebyggs ohälsa, skador, irritation, besvär, hinder och konflikter.