Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Benigt pigmentnaevus (vanlig leverfläck)

Vanlig leverfläck

Den latinska beteckningen för vad som i folkmun kallas "födelsemärken", "leverfläckar" m.m. är naevi (ett naevus, flera naevi).

Varje vuxen individ bär på i genomsnitt 67 naevi. Dock föreligger stor variation avseende antalet  naevi (1-300) hos enskilda individer. De första uppträder under spädbarnsåret och antalet ökar under uppväxten. Nytillkomna naevi är inte särskilt vanligt efter 30-årsåldern.

Ett normalt benignt (godartat) pigmentnaevus förändras med åren som ett led i en normal utveckling. Till en början är pigmenteringen (färgämnet och cellerna som producerar detta) lokaliserad ytligt varefter naevuscellerna succesivt vandrar längre ner i huden. Indelningen av naevi i olika typer baseras på i vilken nivå i huden naevuscellerna återfinns.

Att man har ett antal naevi är i sig ingen medicinsk indikation för operation. Att man som patient upplever sina naevi som kosmetiskt störande och vill bli av med dem är inte heller det en medicinsk indikation för åtgärd inom den offentliga vården. Åtgärd på uteslutande kosmetisk indikation utförs i den privata vårdsektorn där patienten själv får bekosta ingreppet.

Vad man däremot alltid måste ta på största allvar är förändringar av befintliga naevi. De förändringar som kan vara alarmerande är plötslig tillväxt, tillkomsten av oregelbunden pigmentering, att gränsen mot omgivande hud blivit "suddig", och givetvis spontan sårbildning/blödning. Vid sådana tecken ska patienten bedömas/opereras med högsta prioritet! Även patientens oro över sina naevi ska tas på stort allvar och kan i sig vara en tillräcklig medicinsk indikation för operation. Nytillkomna naevi hos vuxna, speciellt om något/några av ovanstående "larmsignaler" beskrivs ska också bedömas/opereras med prioritet.

En speciell grupp av patienter med naevus är barn, eller snarare deras oroliga föräldrar. Barnnaevus har en tendens att tillväxa i storlek i takt med att barnet växer. Föräldrar oroas inte sällan av detta. I princip bör naevus inte åtgärdas förrän efter puberteten då risken för ärrkomplikationer minskar. Att operera ett barn före 9-10 års ålder i lokalbedövning är dessutom sällan genomförbart. Eftersom maligna melanom i princip inte uppträder före 15-årsåldern kan man så gott som alltid ge ett lugnande besked till föräldrarna och därmed, förhoppningsvis, undvika en onödig operation eller åtminstone skjuta den på framtiden (undantaget stora kongenitala naevi).

Pigmenterade hudförändringar  som opererats bort ska alltid sändas för mikroskopisk undersökning. Av detta skäl ska en pigmenterad hudförändring aldrig behandlas med laser, diatermi eller frysning. Man ska ej heller försöka avlägsna pigmenterade hudförändringar med stansinstrumentarium. Skulle det trots allt visa sig vara ett malignt melanom har man fördröjt det botande (radikala) ingreppet helt i onödan.

Ett malignt melanom ska alltid tas bort med ganska stor marginal och till detta duger inte en stans. Det är sällan diagnosen malignt melanom kommer som en överraskning för en erfaren läkare, men det har hänt....


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 13 september 2017

Innehållsansvarig: Anna Josefson

Publicerad av Carina Eriksen