Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Om infektionskliniken

Infektionsklinikens huvuduppgift är att utreda, behandla och vårda personer med misstänkta/bevisade infektionssjukdomar.

Välkommen till infektionskliniken

  • Kliniken skall också arbeta med att förebygga infektioner. Häri ingår att kunna isolera personer med smittsamma sjukdomar samt infektionsförebyggande rådgivning och vaccinationsverksamhet.
  • Kliniken är rådgivare i infektionsfrågor för andra enheter i landstinget
  • Kliniken bedriver utbildning om infektionssjukdomar och infektionssjukvård.
  • Vid kliniken bedrives forskning kring infektionssjukdomar och infektionssjukvård.

Sluten vård

Kliniken bedriver både öppen och sluten vård. Verksamhetens tyngdpunkt ligger dock på den slutna vården, d.v.s. då patienterna blir inlagda på sjukhuset. Den slutna vården vid infektionskliniken är till över 95% akut. Årligen har vi c:a 1500 inläggningar med en medelvårdtid på 6-7 dagar. Figuren nedan visar diagnosfördelningen för de sjukhusvårdade patienterna.

Diagnosfördelning vid infektionskliniken ett typiskt år
(baserat på år 2009)

Diagnosfördelning 2009

1: Infektioner i nervsystemet. 9: Utslagssjukdomar.
2:Infektioner i munhåla-svalg. 10: Hud- och mjukdelsinfektioner.
3: infektioner i tarm-buk. 11: Septikemi (blodförgiftning).
4: Hepatit (gulsot). 12: Tropiska/parasitinfektioner.
5:Luftvägsinfektioner. 13: HIV-infektioner.
6:Sjukdomar i hjärta-kärl. 14: Övriga infektioner.
7: Urinvägsinfektioner. 15: Feber- sänkautredning o.dyl.
8: Ortopediska infektioner. 16: Övriga sjukdomar.


Kliniken förfogar över en vårdavdelning (avdelning 40A/B) med 30 vårdplatser för infektionspatienter. Nästan alla platser erbjuder möjlighet till isolering av även höggradigt smittsamma patienter. Den vanligaste orsaken till att vi vidtar strikt isolering av patienter är infektioner med antibiotikaresistenta (motståndskraftiga) bakterier. Ofta handlar det då om personer som sjukhusvårdats utomlands.
Flertalet av klinikens patienter är dock ej speciellt smittsamma. De vårdas här för att vi har specialistkunskap i utredning, behandling och vård av personer med infektionssjukdomar.

Öppen vård

Infektionsmottagningen är dagtid sjukhusets akutmottagning för patienter med infektionssjukdomar. Vid mottagningen handläggs också tidsbeställda remisspatienter samt återbesök. Ett formellt remisstvång gäller. Sammanlagt har kliniken 5-6.000 läkarbesök och över 3.000 sköterskebesök om året. Därutöver har kliniken gemensamma mottagningar med Medicinkliniken ("fotmottagningen" för diabetespatienter) och Ortopedkirurgiska klinikan ("protesinfektionsmottagningen" för infektioner i protesleder).

Vaccinationsmottagning

I samarbete med Capio-läkargruppen har kliniken en vaccinationsmottagning placerad i läkargruppens lokaler vid hamnplan. Här kan man få råd och vaccinationer inför utlandsresor men också inhemsk infektionsprofylax som t.ex. influensavaccin. Sammanlagt har vaccinationsmottagningen c:a 20.000 besök om året.

Läs mer om vaccinationer och reseprofylax

Parasitologiskt laboratorium

Infektionsmottagningen utför parasitologiska analyser för kliniken men även för övriga sjukvårdsinrättningar i länet. Det rör sig huvudsakligen om avföringsanalyser och malariaprover.

Jourverksamhet

Kliniken har egen, sjukhusbunden, jourläkare alla dagar 0800 till 2100. Övrig tid tar medicinklinikens jourläkare hand om infektionspatienterna med infektionsläkare i beredskap i hemmet.

Konsultverksamhet

Kliniken har en omfattande konsultverksamhet vid övriga kliniker vid sjukhuset och vid Karlskoga lasarett.

Utbildningsverksamhet

Vid kliniken får blivande undersköterskor, sjuksköterskor och läkare praktisk utbildning i infektionssjukvård. Läkare kan här utbilda sig till infektionsspecialister. Blivande specialister inom andra specialiteter gör "randutbildning" vid kliniken.

Läs mer om utbildning vid infektionskliniken

Forskning

Från kliniken har utgått ett drygt 10-tal doktorsavhandlingar. Nio av kliniken läkare har doktorerat. Forskningen är huvudsakligen av klinisk karaktär.

Läs mer om forskningen vid infektionskliniken

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 13 september 2016

Innehållsansvarig: Ann-Chatrin Stellin

Publicerad av Ann-Chatrin Stellin

Kontakt

Besöksadress

Entré A, bottenvåning med egen ingång från gårdssidan, Örebro

Postadress

Universitetssjukhuset Örebro
Infektionskliniken, USÖ
701 85 Örebro

E-post

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Växel

019-602 10 00

Telefon

019-602 12 00

Fax

019-18 48 55

Telefontid

måndag - fredag, 08:00 - 14:00

Öppettider

måndag - fredag, 08:00 - 16:00

Hemsida

http://www.regionorebrolan.se/...

Sekreteriat

Tel 019-602 22 00

Beställa telefontid till sjuksköterska/läkare

Via röstbrevlåda
Vardagar 08.00-14.00
Tel 019-602 12 00

  • 1177