Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Smittskydd & Vårdhygien

Smittskydd & Vårdhygien arbetar länsövergripande med att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar.

Kontakt Smittskydd & Vårdhygien

Influensa
Poster om god handhygien - översättningar till andra språk
TBE
Zikavirus - frågor och svar, Folkhälsomyndigheten
      ECDC:s epidemiologiska uppdateringar av Zikavirus
Patient med misstänkt MERS-CoV
Anmälan av smittsamma sjukdomar
Smittskyddsblad - Läkare o patientinformation
Smittskyddsinformation - pm, nationella riktlinjer, rekommendationer och kunskapsöversikter
Lathund livsmedelsinspektörer i Örebro Län vid livsmedelsrelaterade utbrott

Vårdhygieniska riktlinjer 
    MRSA - riktlinjer
    ESBL - riktlinjer
    VRE - riktlinjer        
Handläggning av patienter med MRB (flödesschema)
Handläggning IVA - av patienter MRB/luftburen smitta
Aktuell screening för multiresistenta bakterier
   

Stickskada, risk för blodsmitta

Strama
Antibiotikaresistensläget i Örebro län

Enheten arbetar med att förebygga och minska risker för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor och att  tillsammans med hälso- och sjukvården förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner. Smittskyddsenheten ute i samhället och vårdhygien inom vården.
Vi arbetar med rådgivning, information, utbildning, övervakning av det epidemiologiska läget i vårt län, utredning vid utbrott, förebyggande insatser och utarbetande av lämpliga rutiner.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 maj 2016

Innehållsansvarig: Anne Lennell

Publicerad av Anne Lennell

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/uso/smittskydd

Kontakt


Telefon:
019 602 11 30
019-602 10 00 växel
Övriga telefonnummer se kontaktsida

E-post:
Smittskyddsenheten
Vårdhygien

Driftchef:
Anna-Karin Åberg
Tfn 019-602 35 72

Medicinskt ledningsansvarig läkare:
Hans Fredlund
Tfn 019-602 35 81

Webbansvarig:
Anne Lennell

Postadress:
Smittskyddsenheten
alt Vårdhygien
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Besöksadress:
Universitetssjukhuset
Entré F, hiss F2, våning 2
Karta

Fax:
019-12 74 16

  • 1177