Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Manlig sterilisering

Manlig sterilisering (vasektomi) är ett litet kirurgiskt ingrepp, som utförs på ungefär 3600 män varje år i Sverige. Det är ett ingrepp som till nästan 100 % är effektivt och det påverkar inte den sexuella förmågan.

Hur påverkar vasektomi mannens befruktningsförmåga?

Mannens spermier bildas i testiklarna och transporteras via sädesledaren till urinröret. Under vägen uppblandas spermierna med vätska från sädesblåsor och prostata. Sädesvätskan tömms ut via urinröret i samband med utlösning. Vasektomi gör att spermierna inte längre kan komma fram till urinröret. Sexuell kapacitet, känslighet i penis och produktion av manligt könshormon påverkas inte av operationen.

Det kommer fortsätta att bildas spermier i testiklarna men dessa tar kroppen hand om och bryter ner istället för att lämna kroppen vid utlösning. Prostata och sädesblåsor påverkas inte av operationen. De kommer att fortsätta att producera vätska, vilket är det man ser vid utlösning. Mängden vätska i utlösningen minskar bara med enbart 5 % på grund av avsaknaden av spermierna.

Vad är fördelarna med att ha genomgått vasektomi?

Vasektomi är en enkel, säker och effektiv operation. Man kan uppleva minskad oro för en oönskad graviditet och detta kan ha en stimulerande effekt i Din sexuella relation. En del finner att den sexuella lusten ökar på grund av detta.

Vilka komplikationer finns efter vasektomi?

Det finns inga kända sena komplikationer till operationen. Efter vasektomi bildar 60-70 % av alla män antikroppar mot spermier men det är inte visat att det har någon betydelse för den framtida hälsan.

Finns det alternativ till vasektomi?

Vasektomi är inte ett lämpligt alternativ för alla män. I tabellen nedan ser du den relativa risken för graviditet med olika former av skyddsåtgärder. Man ska komma ihåg att det inte finns någon form av skyddsåtgärder förutom sexuell avhållsamhet som är helt riskfri. Risken med p-piller är åtminstone lika stor som risk för komplikationer efter vasektomi.

Metod Risk för graviditet under 1 år (%)
P-piller 1-3
Spiral 3
Kondom 12
Pessar med spermiedödande medel 18
Periodisk abstinens (säkra perioder) 20
Enbart spermiedödande medel 21
Ingen metod alls 85
Vasektomi <0,1
Om du och din partner är helt säkra på att ni inte vill ha fler barn och du inte önskar genomgå vasektomi är sterilisering av kvinnan en alternativ metod. Denna är lika säker som sterilisering av mannen.

Vad händer om jag ångrar mig efter vasektomi?

Vasektomi ska ses som en permanent åtgärd som huvudsakligen ska användas av män som känner sig övertygade om att de inte ska ha fler barn i framtiden. Det går dock att sy ihop sädesledarna igen med ca 50 % chans att kunna få barn.

Operationen – vilka förberedelser behövs?

Operationen utförs vanligen i lokalbedövning på sjukhus eller privatmottagningar. Man kan äta en lättare måltid innan operationen eftersom den görs i lokalbedövning. Man bör inte köra bil eller cykla hem efter operationen.

Är operationen smärtsam?

Vid ett så här kort ingrepp räcker det i allmänhet med bara lokalbedövning men ibland kan man komplettera denna med ett milt lugnande medel. Snitten är väldigt små, mellan 1-2 cm långa och operationen tar i allmänhet mindre än 30 minuter.
Under själva operationen delar kirurgen sädesledaren på båda sidor och skickar ca 1 cm av densamma för mikroskopisk undersökning. Efter denna operation kan spermierna ej längre passera.
Man sätter därefter ett eller två stygn i skinnet med en tråd som försvinner av sig själv efter ett par veckor.

Hur mår jag efter operationen?

Den vanligaste bieffekten efter operationen är lite blödning och svullnad i såren samt en lätt obehagskänsla i pungen. Dessa biverkningar är vanliga och försvinner efter 72 timmar. Ibland kan blödningen göra att skinnet i pungen blir blåfärgat. Detta är inte smärtsamt och varar enbart ett par dagar och försvinner därefter utan behandling.

En sällsynt komplikation är att blödningen kan bli större och bilda en blodlever i pungen. En liten blodlever försvinner av sig själv på ett par veckor men en större kan vara smärtsam och i enstaka vall kräva att man öppnar såret och tömmer ut blodet. Skulle detta inträffa den närmaste tiden efter operationen bör du uppsöka sjukhus.

Om smärtan i testiklarna är problematisk kan man i allmänhet behandla den med smärtstillande medel. Besvären går i allmänhet över på ett par dagar.

Kan jag arbeta efter operationen?

Man ska undvika tyngre fysisk ansträngning i ca 3 dagar efter operationen men de flesta går tillbaka till arbetet senast 2 dagar efter operationen.

Lyckas alltid operationen?

Nästan alltid. Kvarvarande spermier i utlösningen är rapporterat i ungefär 2/1000 fall. Detta är ett tecken på att spermiegångarna har vuxit ihop och att operationen måste upprepas. På grund av denna risk ska man alltid, ca 3 månader efter operationen, lämna ett spermaprov för att bekräfta att alla spermierna är borta. Det har även rapporterats att spermier har återkommit i utlösningen flera år efter operationen. Detta är extremt sällsynt och ingenting man egentligen behöver räkna med.

När kan jag återuppta normal sexuell aktivitet?

Man rekommenderar i allmänhet att man ska avhålla sig från sexuell aktivitet de första tre dygnen efter operationen. Därefter ska man använda någon form av skydd till dess att spermaprovet visar sig vara fritt från spermier. Man bör ha haft minst 20-30 utlösningar innan det är meningsfullt att ta ett spermaprov eftersom spermier kan leva kvar i systemet under relativt lång tid.

Påverkas min manlighet av operationen?

Nej, vasektomi är inte detsamma som kastration och sterilitet inte detsamma som impotens. De manliga könshormonerna som påverkar skägg, röst och sexlust tillverkas fortfarande i testiklarna på oförändrat sätt.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 februari 2017

Innehållsansvarig: Elisabet Skeppner

Publicerad av Elin Sjödin

Mer information

Om du önskar genomgå manlig sterilisering bokar du tid via urologmottagningens telefontid 019-602 12 27 (månd-fred 07.30-11.30).
Du sätts då upp för ett obligatoriskt samtal, som är avgiftsfritt, hos vår kurator för diskussion kring vasektomi och dess konsekvenser.

Remiss behövs ej.

Du får i samband med besöket skriva under Socialstyrelsens blankett "Bekräftelse på mottagen information enligt 5 § steriliseringslagen (1975:580)" .

Efter besöket hos vår kurator sätts du upp på väntelistan för operation på Dagkirurgiska enheten. Ingreppet kostar 250 kronor.