Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Information inför manlig sterilisering (vasektomi)

Om du bestämt dig för att genomföra en manlig sterilisering
Manlig sterilisering (vasektomi) är ett litet kirurgiskt ingrepp, som utförs på ungefär 3600 män varje år i Sverige. Det är ett ingrepp som är effektivt till nästan 100 % och som inte påverkar den sexuella förmågan.

Hur påverkar en vasektomi mannens befruktningsförmåga?
Mannens spermier bildas i testiklarna och transporteras via sädesledaren till urinröret. Under vägen uppblandas spermierna med vätska från sädesblåsor och prostata. Sädesvätskan töms ut via urinröret i samband med utlösning. En vasektomi gör att spermierna inte längre kan komma fram till urinröret. Sexuell kapacitet, känslighet i penis och produktion av manligt könshormon påverkas inte av operationen. Det kommer fortsätta att bildas spermier i testiklarna men dessa tar kroppen hand om och bryter ner istället för att lämna kroppen vid utlösning. Prostata och sädesblåsor påverkas inte av operationen. De kommer att fortsätta att producera vätska, vilket är det man ser vid utlösning. Mängden vätska i utlösningen minskar bara med enbart 5 % på grund av avsaknaden av spermierna.

Påverkas min manlighet av operationen?
Nej, vasektomi är inte detsamma som kastration och sterilitet inte detsamma som impotens. De manliga könshormonerna som påverkar skägg, röst och sexlust tillverkas fortfarande i testiklarna på oförändrat sätt.

Viktigt att tänka igenom innan operation
Har du barn bör du noga tänka igenom hur steriliseringen kan tänkas påverka om du skulle förlora ett eller flera av dina barn i till exempel sjukdom eller olycka. Det går inte att ersätta det/de barn som förlorats, men det är inte ovanligt att man skaffar ytterligare ett eller fler barn efter en period. I dagens samhälle är det inte ovanligt med separationer. Lever du i en partnerrelation är det således av vikt att du reflekterar kring om ni skulle separera och du träffar en ny partner. Hur kan steriliseringsingreppet i en sådan situation påverka en ny relation? Lever du ensam och önskar sterilisera dig är det av vikt att du tänker igenom hur steriliseringsingreppet skulle kunna påverka en eventuell framtida partnerrelation?

Vad är fördelarna med att ha genomgått vasektomi?
Vasektomi är en enkel, säker och effektiv operation. Man kan uppleva minskad oro för en oönskad graviditet och detta kan ha en stimulerande effekt i din sexuella relation. En del finner att den sexuella lusten ökar på grund av detta.

Vad händer om jag ångrar mig efter vasektomi?
En vasektomi ska ses som en permanent åtgärd som huvudsakligen ska användas av män som känner sig övertygade om att de inte ska ha fler barn i framtiden.
Det går dock att sy ihop sädesledarna igen med en ca 35-50 % chans att kunna få barn. Detta är något som görs privat och du får själv bekosta ingreppet.

Finns det alternativ till vasektomi?
Vasektomi är inte ett lämpligt alternativ för alla män. I tabellen nedan ser du den relativa risken för graviditet med olika former av skyddsåtgärder. Man ska komma ihåg att det inte finns någon form av skyddsåtgärder förutom sexuell avhållsamhet som är helt riskfri. Om du och din partner är helt säkra på att ni inte vill ha fler barn och du inte önskar genomgå vasektomi är sterilisering av kvinnan en alternativ metod.

Metod Pearl Index vid perfekt användning Andel (%) kvinnor med oplanerad graviditet under första årets användning vid ”typisk” användning
Ingen metod 85 85
Manlig sterilisering 0,10 0,15
Kvinnlig sterilisering 0,5 0,5
Hormonspiral (den större) 0,2 0,2
Kopparspiral (>300 mm2) 0,6 0,8
Kombinerade p-piller 0,3 9
P-plåster 0,3 9
P-ring 0,3 9
P-spruta 0,2 6
P-stav 0,05 0,05
Mellanpiller (gestagen) 0,3 9
Minipiller (gestagen) 1,1 >9
Pessar och spermiedödande gel 6 12
Spermicider 18 40
Manlig kondom 2 18
Avbrutet samlag 4 22
Naturlig familjeplanering 3-5 24


Lyckas alltid operationen?

Nästan alltid. Kvarvarande spermier i utlösningen efter genomgången vasektomi är rapporterat i ungefär 2/1000 fall. Detta är ett tecken på att spermiegångarna har vuxit ihop och att operationen måste upprepas. Det har även rapporterats att spermier har återkommit i utlösningen flera år efter operationen. Detta är dock extremt sällsynt och ingenting man behöver räkna med.

Är operationen smärtsam och hur går det till?
Vid ett så här kort ingrepp räcker det i allmänhet med bara lokalbedövning, men du ska vara medveten om att det kan göra ont när doktorn försöker finna sädesledaren. Vissa beskriver det som en dragkänsla uppåt magen. Detta brukar dock gå över när sädesledaren väl är delad.
Snitten är väldigt små, mellan 1-2 cm långa och operationen tar i allmänhet 30 minuter. Under själva operationen delar kirurgen sädesledaren på båda sidor och skickar ca 1 cm av densamma för mikroskopisk undersökning.


Hur mår jag efter operationen? Och vilka komplikationer finns det risk för?

Den vanligaste bieffekten efter operationen är lite blödning och svullnad i såren samt en lätt obehagskänsla i pungen. Dessa biverkningar är vanliga och försvinner efter ca. 72 timmar. Ibland kan blödningen göra att skinnet i pungen blir blåfärgat. Detta är inte smärtsamt och varar enbart ett par dagar och försvinner därefter utan behandling.

En sällsynt komplikation är att blödningen kan bli större och bilda en blodlever i pungen. Vanligtvis försvinner en blodlever av sig själv efter några veckor. En större blodlever kan däremot vara smärtsam och i enstaka fall krävs det att såret öppnas och att blodet töms ut.  För att minska risken för blödning ska du efter operationen ta det lugnt i en veckas tid och undvika hård ansträngning och tunga lyft. Vidare finns en risk att operationssåren blir infekterade.

Det finns även ökad risk för bitestikelinflammation under perioden det opererade området läker. Efter vasektomi bildar 60-70% av alla män antikroppar mot spermier, men det är inte visat att det har någon betydelse för den framtida hälsan.

Det finns några män som upplevt att potensförmågan påverkats negativt av ingreppet. Att potensförmågan påverkas negativt av vasektomi är inget forskningen kunnat påvisa är på grund av operationen, vilket grundar sig i att operationen ej genomförs vid de nerver som påverkar potensförmågan. Istället tror man att det handlar om något psykiskt som påverkar patientens potensförmåga. Därför ser vi att det är av stor vikt att du är säker på att du vill genomföra ingreppet. Riskerna för sena komplikationer efter vasektomi är små. Ungefär en procent av de som genomgår vasektomi drabbas av kronisk smärta från pungen. Det finns även risk att det bildas knölar i pungen i form av granulom eller spermatocele. Det finns dessutom alltid en mycket liten risk att sädesledarna växer samman igen och du åter blir fertil.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 16 april 2020

Innehållsansvarig: Cecilia Jönsson

Publicerad av Amanda Thorstenson

Mer information

Om du önskar genomgå manlig sterilisering kontaktar du Urologmottagningens telefontid eller skickar in en egen vårdbegäran. Ange gärna i denna om du har eller inte har barn.

Alla män under 30 år och män utan barn planeras för ett steriliseringssamtal hos kurator (avgiftsfritt).

Män över 30 som har barn får ett informationsblad samt en hälsodeklaration hemskickad. Först när denna hälsodeklaration återsänts i bifogat svarskuvert sätts du upp på väntelistan för operation.

Innan operationen sker måste Socialstyrelsens blankett Bekräftelse på mottagen information enligt 5 § Steriliseringslagen skivas under. Detta sker vid antingen vid steriliseringssamtalet eller på operationsdagen.

Ingreppet kostar 280 kronor.