Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

1177.se för åldern 13-17 år

Information till dig som är förälder eller vårdnadshavare och vill hjälpa ditt barn med sina vårdärenden och till barn och unga som har fyllt 13 år och själva ska börja ha kontakt med vården via 1177.se.

Ung kille med mobiltelefon

Foto: Region Örebro län

Föräldrar kan hjälpa sina barn med vårdärenden till och med 12 års ålder

Som förälder och vårdnadshavare kan du logga in och göra barnets vårdärenden tills hen fyller 13 år. Samma sak gäller för att läsa barnets journal. Från och med barnets 13-årsdag behöver barnet en egen inloggning för att kunna logga in på 1177.se.

Barnet självt kan däremot inte läsa sin journal förrän den dag hen fyller 16 år. Barnet kan heller inte se sina recept på läkemedel via 1177.se förrän hen fyller 18 år. 

Det här ställer till en del problem för familjer i kontakten med vården men syftar ytterst till att värna om barnets integritet och välmående. 

En nationell utredning föreslog under hösten 2022 ändrade åldersgränser för 1177.se för att underlätta. 

Finns det några undantag?

Ja, i undantagsfall kan du som förälder eller vårdnadshavare få tillgång till delar av ett barns journal när hen är mellan 13 och 15 år. 

Det som krävs är ett godkännande från verksamhetschefen på den mottagning eller vårdenhet som vårdar barnet - och från barnet självt. 

Om det finns medicinska hinder som gör att barnet självt inte kan ta ett beslut kan läkaren ge ett godkännande. 

I vissa fall kan barnet få tillgång till delar av sin journal innan hen fyller 16 år. Då behöver barnet genomgå en särskild mognadsbedömning. Bedömningen görs av verksamhetschefen på den mottagning eller vårdenhet som vårdar barnet. 

E-legitimation för åldern 13-17 år

Från den dag som barnet fyller 13 år kan föräldrar och vårdnadshavare inte längre logga in och göra sina barns vårdärenden. 

Barnet behöver därför en egen e-legitimation för att logga in. 

Freja e-ID Plus är en gratis, svensk e-legitimation

Vi rekommenderar barn och unga mellan 13 och 17 år att skaffa Freja e-id Plus. Den här e-legitimationen kräver inte att förälder eller vårdnadshavare följer med barnet, utan barnet kan på egen hand gå till ett ombud för att skaffa det. 

Så här skaffar du Freja e-ID Plus (Freja+)

Mobilt bank-id och mobilt säkerhets-id

Mobilt bank-id och mobilt säkerhets-id ser likadana ut på din mobiltelefon. Det är inte alltid lätt att veta vilken typ av e-legitimation du har. 

Med ett mobilt säkerhets-id kan du inte logga in på 1177.se. För detta krävs mobilt bank-id. 

Vissa banker utfärdar mobilt bank-id till ungdomar under 18 år, men inte alla. Kontrollera med din bank vad som gäller!

Så här beställer du mobilt bank-id

E-tjänster med särskilda åldersgränser: Journalen och Läkemedelskollen

Det finns två e-tjänster som har särskilda åldersregler. Det är Journalen och Läkemedelskollen:

Journalen har 16-årsgräns

Fram till dess att barnet fyller 13 år kan vårdnadshavare logga in som sig själva och läsa barnets journal, men mellan 13 och 15 år kan varken barnet eller barnets vårdnadshavare läsa Journalen.

I vissa fall kan barnet få tillgång till sin journal innan hen fyller 16 år. Barnet behöver då tala då med verksamhetschefen för den mottagning hen vårdas på och ska då genomgå en särskild mognadsbedömning. 

Läkemedelskollen har 18-årsgräns

Fram tills den dag då barnet fyller 13 år kan du som vårdnadshavare se information om barnets recept på 1177 och hämta ut barnets läkemedel på apoteket.

Mellan 13 och 17 år kan varken barnet eller vårdnadshavaren se barnets recept på 1177.se. För att få information om sina läkemedel behöver barnet kontakta sin läkare eller gå till ett apotek.

Först när ungdomen har fyllt 18 år kan hen logga in och läsa om sina läkemedel och recept i 1177.se. 

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 september 2023