Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

41. Syskongrupp

Ingress skrivs här...

ons 31 mar - ons 28 apr 2021
00:00 - 00:00
Barn- och ungdomshabiliteringen - Halltorpsvägen 5-7, Örebro - Turkosa konferensrummet

Riktar sig till

Syskon

För barn/ungdomar i åldern 7-20 år som har ett syskon med
funktionsnedsättning.
Grupper sätts samman utifrån åldrarna 7-12 år och 13-20 år.

Syfte

Att få träffa och prata med andra syskon i liknande situation, ha möjlighet
att ställa frågor och få veta mer om sitt syskons diagnos.

Ytterligare kursinformation

  • Vi träffas fem gånger och träffarna har olika teman.
  • Vi informerar och pratar om broderns/systerns diagnos och om hur det är att vara syskon till någon med funktionsnedsättning.

Tid

Onsdag 31 mars 15:30-17:00

Onsdag 7 april 15:30-17:00

Onsdag 14 april 15:30-17:00

Onsdag 21 april 15:30-17:00

Onsdag 28 april 15:30-17:00

Sista anmälningsdag

2021-03-07

Viktig information

  • Deltagarna kommer delas in i en yngre grupp (7-12 år) och en äldre grupp (13-20 år).
  • Beroende på antal anmälda genomförs en av grupperna eller båda.

Kursansvarig

Marianne Ryberg

leg psykolog

Kursledare

Marianne Ryberg

leg psykolog