Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Familjerådgivningen Hallsberg

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj kan innebära svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan ni vända er till Familjerådgivningen. Vårt mål är att tillsammans skapa möjlighet till förtroendefulla samtal som underlättar förändring.

Familjerådgivningen är till för er som är 18 år och äldre och som har problem i par- eller familjerelationen eller är separerade och bor i Örebro län.

Telefonnummer

019-602 74 64

Öppettider

Måndag-Fredag 08:15-16:30

Texttelefon

019-670 25 42

Besöksadress

Hasselvägen 1 694 35 Hallsberg
Entré

Har du tagit dina vaccindoser mot covid-19?

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Nu erbjuder vi alla som är 18 år eller äldre en ny påfyllnadsdos.

Boka tid eller kom på drop-in (1177.se)

Det finns många olika orsaker till att gå i familjerådgivning. Här är några exempel:

 • När ni har svårt att prata med varandra på ett sätt där ni känner er förstådda och lyssnade på.
 • När ni är nyblivna föräldrar och har svårt att förstå varandra och att få ihop föräldraskap och parrelation.
 • När ni undrar vart känslorna tog vägen.
 • När bråk går över styr och någon blir rädd.
 • När det blir kränkningar eller blir våldsamt.
 • När ni har problem med närhet, intimitet och den sexuella relationen.
 • När ni har tappat förtroendet för varandra.
 • När otrohet har kommit in i bilden.
 • När det blir problematiskt att ha flera kärleksrelationer samtidigt
 • När ni upplever utmaningar i nya familjekonstellationer, t ex styvfamiljer.
 • När ni tänker olika kring barnen och har svårt att prata om det.
 • När det finns funderingar kring separation.
 • När ni behöver sortera och göra färdigt separationen.
 • När det blir svårt i andra familjerelationer till exempel vuxna syskon, föräldrar och vuxna barn eller svärföräldrar.

Sök hjälp tidigt

Sök hjälp tidigt och investera på så sätt i betydelsefulla relationer. Det blir svårare att reda ut problem ju längre ni väntar med att ta hjälp.

Så går samtalen till

Samtalen är frivilliga och vi avsätter ca 1,5 timme. Därefter bestämmer vi tillsammans hur ofta vi ska ses, vanligtvis brukar det vara var annan vecka. Det finns ingen begränsning i antal samtal.

Juridiska ramar gällande sekretess och uppgiftsskyldighet, anmälningsskyldighet och vittnesplikt

Familjerådgivningen omfattas av särskilda lagar gällande sekretess, uppgiftsskyldighet, anmälningsskyldighet och vittnesplikt. Familjerådgivningen har en särskilt sträng sekretess vilket bland annat innebär att ni har rätt att vara anonyma och att det inte förs några journaler.

För mer information om:

 • Sekretess och uppgiftsskyldighet: SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslag
 • Anmälningsskyldighet: SFS 2001:453. Socialtjänstlag, SFS 1962:700. Brottsbalken
 • Vittnesplikt: SFS 1942:740. Rättegångsbalken

Lagar finns att läsa på Riksdagens webbplats.

Ni bokar tid på Familjerådgivningen genom att ringa till oss. Ni får aktuell information om våra telefontider på telefonsvararen.

Ni uppger ert ärende och får då ett datum för samtal hos oss. Ni har möjlighet att vara anonyma, det vill säga ni behöver inte uppge varken namn eller adress.

Mottagningar

Familjerådgivningen har mottagningar i Örebro, Hallsberg, Karlskoga och Lindesberg. Du väljer själv vilken mottagning du vill besöka. 

Avboka om du inte kan komma på ditt besök

Om ni inte kan komma på ett bokat besök är det viktigt att ni avbokar eller ombokar er tid senast 24 timmar innan besöket. Då ger ni någon annan som väntar en möjlighet att få er tid. Om ni inte avbokar i tid kostar det 250 kr.

Avgift för besök

Ett besök hos Familjerådgivningen kostar 250 kr.

Undvik parfym och starka dofter

Undvik parfym och starka dofter av hänsyn till andra patienter som kan ha andningsbesvär eller allergier.

Behöver du tolk?

Har du svårt att förstå eller tala svenska kan du be att få hjälp av en tolk. Det gäller även om du har en hörselnedsättning, synnedsättning eller dövblindhet och behöver tolk.

Tala om att du behöver tolk när du bokar ditt vårdbesök och vilken sorts tolk du behöver. Har du bokat via e-tjänst behöver du höra av dig i god tid innan besöket för att berätta att du behöver tolk.

Tolken har tystnadsplikt. Det betyder att hen inte får berätta något om dig för någon annan. Det kostar dig ingenting att ha tolk eller teckenspråkstolk under ditt vårdbesök.

Tolkning till mitt språk (1177.se)

Tolktjänster vid funktionsnedsättning (1177.se)