Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Familjerådgivningen Lindesberg

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, kan innebära svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan du vända dig till Familjerådgivningen.

Vårt mål är att tillsammans skapa möjlighet till förtroendefulla samtal som underlättar förändring. Vi arbetar i huvudsak med parrelationen.

Telefonnummer

019-602 74 64

Öppettider

Måndag-Fredag 08:15-16:30

Texttelefon

019-670 25 42

Besöksadress

Banvägen 24 A 711 31 Lindesberg Entré på baksidan av huset som ligger upp mot backen.

Du bokar tid på Familjerådgivningen genom att ringa till oss. Du får aktuell information om våra telefontider på telefonsvararen.

Du uppger ditt ärende och får då ett datum för samtal hos oss. Du har möjlighet att vara anonym, det vill säga behöver inte uppge varken namn eller adress.

Mottagningar

Familjerådgivningen har mottagningar i Örebro, Hallsberg, Karlskoga och Lindesberg. Du väljer själv vilken mottagning du vill besöka. Vi erbjuder också samtal via Skype.

 

Avboka om du inte kan komma på ditt besök

Om du inte kan komma på ett bokat besök är det viktigt att du avbokar eller ombokar din tid senast 24 timmar innan besöket. Då ger du någon annan som väntar en möjlighet att få din tid. Om du inte avbokar i tid kostar det 250 kr.

Avgift för besök

Ett besök hos Familjerådgivningen kostar 250 kr.

Undvik parfym och starka dofter

Undvik parfym och starka dofter av hänsyn till andra patienter som kan ha andningsbesvär eller allergier.

Behöver du tolk?

Har du svårt att förstå eller tala svenska kan du be att få hjälp av en tolk. Det gäller även om du har en hörselnedsättning, synnedsättning eller dövblindhet och behöver tolk.

Tala om att du behöver tolk när du bokar ditt vårdbesök och vilken sorts tolk du behöver. Har du bokat via e-tjänst behöver du höra av dig i god tid innan besöket för att berätta att du behöver tolk.

Tolken har tystnadsplikt. Det betyder att hen inte får berätta något om dig för någon annan. Det kostar dig ingenting att ha tolk eller teckenspråkstolk under ditt vårdbesök.

Tolkning till mitt språk (1177.se)

Tolktjänster vid funktionsnedsättning (1177.se)